Viser 1 - 9 of 403
1  2 3 4 5 ...
26. juni 2019

Høyesterett har konkludert med at Oslo kommune ikke hadde adgang til å kreve inn eiendomsskatt for 2016. Et lite mindretall av skattyterne vil dermed få tilbakebetalt ulovlig innkrevd eiendomsskatt. Hvilken betydning har dommen for øvrige skatteytere som ikke deltok i søksmålet eller som har...

/nb-no/bloggen/ulovlig-eiendomsskatt-i-oslo
12. juni 2019

Personvernforordningen (GDPR) regulerer behandling av personopplysninger, og setter blant annet begrensninger for hvor lenge en virksomhet kan oppbevare personopplysninger som den har samlet inn.

/nb-no/bloggen/far-personvernforordningen-(gdpr)-betydning-for-plikten-til-a-oppbevare-regnskapsmateriale
11. juni 2019

Finansdepartementet har sendt et forslag om fjerning av avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen, ut på høring.

/nb-no/bloggen/nytt-forslag-ut-pa-høring-foreslar-a-fjerne-350-kronersgrensen
05. juni 2019

Oslo tingrett har nylig avsagt dom i sak mellom Finansdepartementet og Skatteklagenemnda vedrørende spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader pådratt i forbindelse med salg av fast eiendom som har vært benyttet i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

/nb-no/bloggen/staten-mot-staten-i-merverdiavgiftssak-finansdepartementet-vant-over-skatteklagenemnda
31. mai 2019

Borgarting Lagmannsrett har fastsatt dom i en klagesak som vi har hatt om gyldigheten av vedtak om etterberegning av toll og administrativ tilleggstoll.

/nb-no/bloggen/klassifisering-av-import-av-ferdigretter-–-store-tollkonsekvenser-ved-feildeklarering
28. mai 2019

Har du Google Home, robotstøvsuger, overvåkingskamera eller panelovner som kan styres via en app? IoT (Internet of things)-produkter finnes snart i de aller fleste hjem, og ikke minst i de fleste nye kontorbygg og industrilokaler. Slike enheter har ofte enkle passord som «123456». Dette gir...

/nb-no/bloggen/na-er-«alt»-tilkoblet-nettet-–-og-antall-dataangrep-øker
22. mai 2019

I merverdiavgiftsloven går det et skille mellom fritatt og unntatt omsetning. Språklig sett ser disse uttrykkene like ut, og vår erfaring tilsier at det er mange som bruker de to begrepene om hverandre. De avgiftsmessige konsekvensene er imidlertid helt ulike, og det er derfor viktig å vite hva...

/nb-no/bloggen/vet-du-forskjellen-mellom-fritatt-og-unntatt-omsetning
16. mai 2019

En rekke norske og internasjonale medier har skrevet om hvordan Hydro ble utsatt for et cyber-angrep i mars. Åpenhet om slike hendelser synes imidlertid å være unntaket heller enn regelen. Det mener vi i BDO er synd.

/nb-no/bloggen/apenhet-er-vart-felles-forsvar-mot-cyber-kriminelle
16. mai 2019

Et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet med mandat om å utrede en enklere merverdiavgift med færre satser la den 15. mai 2019 frem sin utredning. 

/nb-no/bloggen/ekspertutvalg-foreslar-enklere-merverdiavgift-med-en-sats
Viser 1 - 10 of 403
1 2 3 4 5 ...