Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

A-meldingen - arbeidsgivers frister og plikter under koronasituasjonen

27. mars 2020

Jenny Mette Høiby , Supervisor, regnskap |

 

Myndighetene kommer stadig med forslag til ordninger som skal hjelpe norske arbeidsgivere med å komme seg gjennom koronakrisen på best mulig måte. Her finner du den nyeste informasjonen rundt pliktene arbeidsgiver har i forbindelse med rapportering av lønn og ytelser, og rapportering via a-meldingen.  

 

Rapporteringsfristen er ikke endret  

Fristen for levering av a-melding er fortsatt den 5. hver måned. Hvis den 5. faller på helg eller helligdag, forskyves fristen til første virkedag etter. Fristen for rapportering er altså ikke endret på grunn av koronasituasjonen.  

Det er viktig at a-meldingen levers innen fristen, da disse opplysningene benyttes av NAV ved behandling av sykepenger og dagpenger.  
 

Tvangsmulkt er midlertidig stanset 

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset. Dette vil i første omgang gjelde for a-melding som hadde leveringsfrist 5. mars.  
 

Det er foreslått flere endringer i arbeidsgiveravgiften  

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er vedtatt utsatt fra 15. mai til 15. august 2020. Det er viktig å presisere at rapporteringsfristen for arbeidsgiveravgiften ikke er endret, det betyr at rapporteringsfristen løper som normalt, innen den 5. i påfølgende måned.  

Det er foreslått at satsen for arbeidsgiveravgift skal reduseres med 4 % i 2 måneder. For bedrifter som er registrert i sone 5, hvor satsen for arbeidsgiveravgift er 0 %, har Stortinget gitt føringer på at det skal gis kompensasjon i en tilsvarende periode med 250 millioner kroner. Det er viktig å presisere at begge disse tiltakene per dags dato er forslag som ikke er vedtatt.  

Arbeidsgiver skal beregne og rapportere arbeidsgiveravgift etter vanlige satser og frister. Dersom a-melding for mars er sendt, skal du heller ikke gjøre noen endringer med denne.  
 

Finansskatt utsatt 

Fristen for innbetaling av finansskatt av lønnskostnadene for 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Rapporteringsfristen løper som normalt, inne den 5. hver måned.  

 

Naturalytelser ved permittering 

Dersom en ansatt blir permittert og beholder en eller flere naturalytelser under permitteringsperioden, er det viktig å huske på at skatteplikten opprettholdes. Ved permittering vil arbeidsgiver betale lønn under arbeidsgiverperioden, da skal det beregnes forskuddstrekk som normalt av naturalytelsene. Når arbeidsgivers lønnsplikt opphører vil den ansatte få utbetalt dagpenger fra NAV, da vil ikke arbeidsgiver ha mulighet til å beregne forskuddstrekk av ytelsene. Det er viktig å presisere at arbeidsgiver skal fortsette å sende a-melding måned for måned med opplysninger om hvilke naturalytelser den ansatte mottar. I tillegg skal arbeidsgiver opplyse skattekontoret i hjemkommunen til den enkelte ansatt om at vedkommende mottar naturalytelser som det ikke beregnes forskuddstrekk av.  
 

Arbeidsgiver skal oppgi følgende opplysninger til skattekontoret: 

  • hvilke personer mottar naturalytelser 
  • hvilken periode mottas naturalytelsene  
  • hva er den skattepliktige verdien av naturalytelsene  
     

Ved å sende disse opplysningene til skattekontoret har arbeidsgiver ivaretatt trekkplikten.   

Arbeidsgiver har også plikt til å beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelsene under permitteringsperioden. Arbeidsgiveravgiften rapporteres som vanlig via a-meldingen den 5. hver måned og innbetales som vanlig ved hver termin.   

 

Se flere aktuelle artikler på vår samleside om korona.

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.