Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Adgangen til å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør utvides

23. september 2020

Siv Merethe Øveraasen , Partner, BDO Advokater |
Didrik Inderhaug , Advokatfullmektig, Associate Advokat |

Retten til tilbakegående avgiftsoppgjør utvides midlertidig for utleiere av bygg og anlegg. Endringen gir bedret likviditet for utleiere i en krevende tid.    

En forutsetning for at frivillig registrerte utleiere av bygg og anlegg skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på byggetiltak gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør, er at lokalet er utleid senest seks måneder etter ferdigstillelse. Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at utleier kan kreve fullt fradrag for inngående merverdiavgift straks det er inngått bindende leieavtale med avgiftspliktig leietaker. Koronapandemien har ført til at stadig flere utleiere sliter med å få på plass leietakere innen denne fristen. Konsekvensen er at fradragsretten erstattes med en rett til positiv justering av merverdiavgift. 

En slik justeringsrett er langt mindre gunstig, da fradrag for inngående merverdiavgift må tas over en periode på 10 år. Dette kan innebære en stor likviditetsmessig utfordring for utleier. For å bøte på dette utvides fristen på seks måneder midlertidig til tolv måneder, slik at flere utleiere kan nyttiggjøre seg av retten til tilbakegående avgiftsoppgjør. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021 må bindende leiekontrakt være på plass innen tolv måneder etter ferdigstillelse for at retten til tilbakegående avgiftsoppgjør skal være i behold. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli til 31. desember 2021 er fristen for inngåelse av leieavtale 30. juni 2022. Dette medfører en gradvis utfasing av fristutvidelsen.

Har du spørsmål til reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør eller hvordan din virksomhet best kan innrette seg for å sikre fradragsrett for inngående merverdiavgift, ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor.