Viser 1 - 9 of 414
1  2 3 4 5 ...
08. juli 2019

Transaksjonsprosesser er svært ressurskrevende både for kjøper og selger ved at interne ressurser bindes opp og eksterne ressurser leies inn. En velstrukturert intensjonsavtale fungerer i praksis som en forventningsavklaring mellom partene og legger viktige føringer for videre forhandlinger. 

/nb-no/bloggen/slik-kan-intensjonsavtalen-bli-en-suksessfaktor-i-transaksjonsprosessen
08. juli 2019

Vi er fire heldige studenter som har fått mulighet til å tilbringe sommeren hos BDO. Oi heisann som tiden flyr. Vi er nå inne i vår siste uke av første periode i internshipet. Den første perioden har vi arbeidet i revisjon.  

/nb-no/bloggen/slik-er-det-a-være-summer-interns-i-bdo
08. juli 2019

Finansdepartementet la den 26. juni 2019 frem et høringsnotat med forslag til justeringer i rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41. Forslagene innebærer i stor grad en utfylling og klargjøring av regelverket. Det foreslås også en nærmere regulering og utfylling av regelverket i forskrift...

/nb-no/bloggen/forslag-til-endringer-i-rentebegrensningsreglene
04. juli 2019

Er du blant dem som synes regnskap er både vanskelig og tidkrevende? Da blir du sikkert glad for å høre at du kan sette bort hele regnskapsføringen til BDO. Partner for regnskap, Andreas Ystgaard Tjemsland, forteller deg hva du må tenke på hvis du vil sette bort regnskapet. 

/nb-no/bloggen/fem-rad-til-bedrifter-som-vurderer-outsourcing-av-regnskapet
01. juli 2019

Norsk rett inneholder en rentebegrensningsregel som skal motvirke at flernasjonale konsern reduserer skatten i Norge ved å plassere mye gjeld i norske selskap, samt motvirke overskuddsflytting. Bestemmelsen innebærer at netto rentekostnader ikke kan fradras for den delen som overstiger 25 prosent...

/nb-no/bloggen/rentebegrensningsreglene-viktig-a-skille-mellom-rentekostnader-og-finanskostnader
01. juli 2019

Fra 2020 kan det tenkes at små og store selskaper må begynne å betale skatt av inntekter fra digitale tjenester. Hvis OECD finner en løsning på skattlegging av den digitaliserte økonomien til neste år, kan det føre til de største endringer av den internasjonale selskapsskatten vi har sett. 

/nb-no/bloggen/bdo-innsikt/10-spørsmal-og-svar-om-digital-skatt
01. juli 2019

Vet du forskjellen på hva du kan ta med deg hjem fra en dagstur og en tur som varer i over 24 timer?

/nb-no/bloggen/kvotereglene-dette-kan-du-ta-med-deg-hjem-fra-utenlandsturen
28. juni 2019

Co-working har vært mye omtalt i det siste, og det har vært utfordrende å håndtere merverdiavgiften for aktørene i dette markedet. Nå har Skattedirektoratet kommet med en prinsipputtalelse med flere avklaringer.

/nb-no/bloggen/co-working-og-merverdiavgift-nye-avklaringer-fra-skattedirektoratet-for-aktører-og-gardeiere
Viser 1 - 10 of 414
1 2 3 4 5 ...