Viser 1 - 9 of 292
1  2 3 4 5 ...
23. august 2018

Det er litt rart å tenke på at det er kun 12 måneder siden jeg satt i Kitzbühl og ble kurset i TOC, SAP og OSP. Foruten å ha blitt verdensmester i forkortelser, har mitt første år som revisormedarbeider bydd på utfordringer, opplevelser og møter med nye mennesker som jeg ikke ville vært foruten.

/nb-no/bloggen/erfaringer-ett-ar-etter-camp-bdo
17. august 2018

Husk å søke før fristen utløper 1. september 2018 kl 23:59.Hva er skatteFUNN?SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Gjennom denne ordningen kan bedriften få inntil 20 prosent av prosjektkostnadene som...

/nb-no/bloggen/husk-a-søke-skattefunn
16. august 2018

Det er en utbredt antakelse at aksjers prising på børs kan være betydelig påvirket av psykologiske forhold. Spørsmålet reiser seg da om børskurs er en reliabel indikator for virksomhetens virkelige verdi.

/nb-no/bloggen/er-børskurs-en-god-indikator-pa-virksomhetens-virkelige-verdi
15. august 2018

Mitt navn er Øystein og denne sommeren fullførte jeg det toårige trainee-programmet til BDO. Mine opphold i Revisjon, Regnskap, Rådgivning og den interne avdelingen Strategi og Forretningsutvikling, har gjort at jeg har fått testet vidt forskjellige arbeidsdager som krever ulik kompetanse. Som...

/nb-no/bloggen/bdos-traineeprogram-en-unik-mulighet
26. juli 2018

Den tidligere bestemmelsen om ‘betryggende kontroll’ er nå erstattet med egen paragraf om internkontroll. Internkontroll er, eller kan være, et vidtfavnende begrep, der formålene etter ett rammeverk (COSO) omfatter målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-internkontroll
24. juli 2018

Det har vært usikkerhet om hvor bindende dagens retningslinjer om selvkost har vært. Derfor er disse reglene nå lovfestet. De etablerte prinsippene for beregning av selvkost ifølge dagens retningslinjer, er nedfelt slik:

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-selvkost
19. juli 2018

Nå blir det økte aktsomhetsregler for lån- og finansinstitusjoner. Tar kommunen opp lån til ulovlige låneformål, blir avtalen ugyldig. Det forutsetter at ‘dette var synlig’ for kontraktsmotpart (långiver). Det samme gjelder om lånet ikke har hjemmel i bevilgning i årsbudsjettet. Det er meningen...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-lan-til-ulovlige-laneformal-og-finansielle-disposisjoner
17. juli 2018

Beregning av minimumsavdrag etter vektingsmodellen etter forrige kommunelov avvikles. Nå skal disse avdragene beregnes ut fra størrelsen på avskrivninger på varige driftsmidler. På den måten vil størrelsen på avdragene bedre samsvare med avskrivningene på driftsmidlene som lånene har finansiert...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-laneavdrag-etter-avskrivningsmetoden
12. juli 2018

Kjøp og salg av næringseiendom mellom private parter skjer ofte gjennom kjøp av aksjene i selskapet (selskapet er hjemmelshaver til eiendommen). Dette har bakgrunn i skattefordelen som følger av fritaksmodellen i skattereglene, og at det ikke betales dokumentavgift ved kjøp av selskaper. Inntil...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-–-laneopptak,-ogsa-til-kjoep-av-single-purpose-selskaper
Viser 1 - 10 of 292
1 2 3 4 5 ...