Viser 1 - 9 of 718
1  2 3 4 5 ...
21. oktober 2021

Den 1. november 2021 trer lov om register over reelle rettighetshavere i kraft. Her vil vi redegjøre for hvilken betydning loven vil ha for deg som er registreringspliktig eller reell rettighetshaver etter loven.

/nb-no/bloggen/ny-lov-om-register-over-reelle-rettighetshavere
20. oktober 2021

Samfunnet har åpnet igjen og flere trekker tilbake til sine vante kontorplasser, men også etter koronapandemien har mange ansatte anledning til å fortsette med bruk av hjemmekontor. Dersom hjemmekontoret etableres i utlandet bør man imidlertid være klar over at dette kan medføre noen skatte- og...

/nb-no/bloggen/skatt-og-trygd-ved-arbeid-fra-hjemmekontor-i-utlandet
19. oktober 2021

Å la ansatte kjøpe aksjer i selskapet kan for mange virksomheter være en god incentivordning. Dette kan knytte de ansatte tettere til virksomheten og stimulere til økt verdiskapning. Aksjebaserte ordninger fremstår også ofte som skattegunstige, men det er enkelte forhold det er viktig å ta høyde...

/nb-no/bloggen/incentivordninger-i-arbeidsforhold-del-2-aksjebaserte-ordninger
18. oktober 2021

Begrepet transaksjonskostnader er ganske vidt og vil typisk omfatte innkjøp av tjenester i forbindelse med due diligence, taksering og verdivurdering, juridisk og økonomisk rådgivning, meglertjenester og så videre.

/nb-no/bloggen/høyesterett-opprettholder-fradragsnekt-for-merverdiavgift-pa-transaksjonskostnader-ved-salg-av-fast
12. oktober 2021

Våre advokater gir deg her oversikt over de viktigste omtalesakene som ble presentert i årets statsbudsjett. 

/nb-no/bloggen/omtalesaker-i-statsbudsjettet-2022
12. oktober 2021

Her gir vi deg oversikt over alle de viktigste endringene innenfor skatt i statsbudsjettet for 2022, som ble presentert av Solberg-regjeringen tidligere i dag. Du får informasjon om endringene innenfor blant annet personbeskatning, næringsbeskatning og endringer i forvaltningsreglene for skatt.

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-skatt-i-statsbudsjettet-2022
12. oktober 2021

Regjeringen har i dag, 12. oktober 2021, lagt frem statsbudsjettet for 2022. Dette er Solberg-regjeringens siste budsjett før de rødgrønne tar over. Vi gir deg en kort oversikt over de viktigste forslagene på avgiftssiden.

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-avgift-i-statsbudsjettet-2022
30. september 2021

Covid 19-pandemien har hatt en dramatisk effekt på omsetningen. Mange selskaper har derfor behov for å styrke egen likviditet. En vanlig metode for å innhente kapital er gjennom rettede emisjoner. Med rettet emisjon menes en kapitalforhøyelse hvor nye aksjer tegnes av en eller flere bestemte...

/nb-no/bloggen/rettede-emisjoner-i-aksjeselskaper
30. september 2021

Skattemyndighetene jobber i disse dager med å utvikle en ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende. RF-skjemaene forsvinner, og selskapet selv må kontrollere og rette summeringsavvik før innsending av skattemeldingen.

/nb-no/bloggen/«fra-skjema-til-tema»-ny-skattemelding-for-næringsdrivende
Viser 1 - 10 of 718
1 2 3 4 5 ...