Viser 1 - 9 of 255
1  2 3 4 5 ...
24. april 2018

Hele åtte av ti virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen er bare lite eller noe forberedt på de nye personvernreglene. Om bare en måned, den 25. mai, er dette gjeldende lovverk i Norge. Det viser en lederundersøkelse som kompetansehuset BDO utførte blant mer enn 800 ledere i...

/nb-no/bloggen/bygg-og-anleggsbransjen-har-kommet-kortest-i-gdpr-tilpasningen
24. april 2018

Forbrukerrådet har fått utarbeidet en rapport over kommunale gebyrer for byggesaksbehandling. Her framkommer det at timeprisen for de kommunene som har høyest byggesaksgebyr i landet, ligger fra kr 1 000 til kr 1 800. Dette er kostbart med tanke på at det er kommunal saksbehandling.Les mer hos...

/nb-no/bloggen/byggesaksbehandling-til-selvkost-er-for-dyrt
13. april 2018

Følelsen av «Jeg orker ikke mer motsigelse. Jeg blir jo ikke hørt.» er kjent for de aller fleste i ulike situasjoner. Gjennom media og på jobb, særlig innen ledelse, er det vanlig å delta i debatter eller bli bedt om å argumentere for sitt syn - som gjerne utfordrer andres. Selv om ønsket form er...

/nb-no/bloggen/dialog-i-endringsprosesser-hvorfor,-hva-og-hvordan
11. april 2018

Muligheter og utfordringer knyttet til ekspanderende bruk av digital teknologi, er et av kjernebudskapene i en fersk BDO-studie om den internasjonale gruveindustrien. Studien predikerer at roboter innen kort tid vil erstatte store deler av arbeidsstokken og redusere antallet arbeidsulykker...

/nb-no/bloggen/grønn,-digital-og-effektiv
06. april 2018

BDO-advokat og personvernekspert mener mange virksomheter bruker tiden feil.15. februar er det 100 dager igjen til den mye omtalte personvernforordningen trer i kraft. EU-forordningen, som gjerne går under navnet GDPR, blir norsk lov 25. mai, og dette medfører skjerpelser i hvordan norske...

/nb-no/bloggen/under-100-dager-igjen-slik-bør-du-jobbe-med-gdpr-innspurten
06. mars 2018

Den 22. desember 2017 signerte president Donald Trump en omfattende skattereform som vil få betydelige konsekvenser for amerikanske investeringer. Skattereformen trådte i kraft 1. januar 2018.Hva betyr egentlig reformen for utenlandske multinasjonale selskaper med eksisterende virksomhet i USA...

/nb-no/bloggen/den-nye-skattereformen-god-nyhet-for-selskaper-med-investeringer-i-usa
06. mars 2018

Digital oppbevaring av regnskapsmateriale er etter hvert blitt mer og mer vanlig. Vi vil her redegjøre for hva bokføringspliktige må være oppmerksom på når de velger å oppbevare regnskapsmaterialet digitalt.Hovedregel: Oppbevaring i minst fem år etter regnskapslovens sluttHovedregelen i...

/nb-no/bloggen/digital-oppbevaring-av-regnskapsmateriale-dette-ma-du-være-oppmerksom-pa
06. mars 2018

Mindre enn tre måneder før de nye personvernreglene (GDRP) blir norsk lov, har hele fire av ti norske virksomheter fremdeles ikke kommet i gang med det mest grunnleggende tilpasningsarbeidet. Det viser en stor undersøkelse blant 800 ledere som BDO har utført i forbindelse med sin årlige...

/nb-no/bloggen/tre-maneder-igjen-fire-av-ti-virksomheter-har-ikke-kontroll-pa-gdpr
27. februar 2018

Vedtatte endringer i IFRS med ikrafttredelse etter 31. desember 2017Etterlevelse av endringer i regelverket kan i en rekke tilfeller medføre vesentlige endringer i foretaks regnskaper. Endringene kan medføre behov for endringer i systemer og rutiner, eller de kan vesentlig påvirke et foretaks...

/nb-no/bloggen/ifrs-need-to-know-nytt-i-ifrs-fra-2018
Viser 1 - 10 of 255
1 2 3 4 5 ...