Viser 1 - 9 of 369
1  2 3 4 5 ...
22. mars 2019

2019 blir et revolusjonerende år for nye betalingsmetoder som vil true bankenes forretningsmodell. Nå må bankene ruste seg til møte med den nye konkurransen.

/nb-no/bloggen/bankene-ma-forberede-seg-pa-skjerpet-konkurranse-om-kundene
21. mars 2019

Styrets ansvar for forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til omfang og risiko ved virksomheten, er det samme i opp- og nedgangstider etter lovgivningen. 

/nb-no/bloggen/styreansvaret-er-det-samme-i-darlige,-som-i-gode-tider
21. mars 2019

Ofte hører vi at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Det er en sannhet med modifikasjoner og til tider meget store sådan. Det vil si at selv om de fleste ulykker skjer i hjemmet, vil nok de hendelsene med aller størst konsekvens skje utenfor hjemmet.

/nb-no/bloggen/viktigheten-av-sikkerhet-pa-reise
20. mars 2019

Hydro ble natt til 19. mars rammet av et lammende dataangrep, som påvirket driften på flere av deres anlegg rundt omkring i verden. Dataangrep av denne typen kan medføre betydelige tap for enhver type virksomhet. 

/nb-no/bloggen/det-har-blitt-altfor-enkelt-a-gjøre-datainnbrudd
20. mars 2019

Ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) trådte i kraft 1. januar 2019, sammen med en rekke forskrifter til loven. 

/nb-no/bloggen/dette-er-ny-lov-om-nasjonal-sikkerhet-i-norge
19. mars 2019

Hvor kostbar kan middagen med en potensiell forretningsforbindelse være før du risikerer at kundepleien går over til å bli korrupsjon? 

/nb-no/bloggen/lovlig-kundepleie-eller-korrupsjon
14. mars 2019

For forsvarsrelaterte varer og/eller flerbruksmateriell er det krav om eksportlisens. For å kunne eksportere teknologi og varer som skal benyttes til sivilt bruk, men som også kan benyttes til militært bruk, såkalte «dual use» varer og teknologi, må det søkes om lisens før eksport av varene fra...

/nb-no/bloggen/eksport-av-varer-–-har-du-sjekket-om-du-ma-søke-om-eksportlisens
10. mars 2019

Med virkning fra og med inntektsåret 2019 er det innført endringer i rentebegrensningsreglene der kraftselskap er eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.

/nb-no/bloggen/kraftsektoren-–-endringer-i-rentebegrensningsreglene
08. mars 2019

Regjeringen gikk høyt ut og varslet at de ville se på de nye skattereglene for personalrabatter på nytt da de skjønte at motstanden blant aktørene i næringslivet ble større en forventet. De sier også de først nå har forstått at omfanget av personalrabatter er større enn det som ble lagt til grunn...

/nb-no/bloggen/stort-rabalder-for-sma-endringer-i-personalrabatter
Viser 1 - 10 of 369
1 2 3 4 5 ...