Viser 1 - 9 of 338
1  2 3 4 5 ...
10. januar 2019

Mange har kastet seg på RPA-bølgen og konsulenter konkurrerer om å lovprise besparelsene. Er dette nok en digitaliseringshype eller har det noe for seg? 

/nb-no/bloggen/rpa-–-noe-for-deg
08. januar 2019

«Norsk handelsbransje sliter med konkursras, butikk- og kjøpesenterdød!» - kort oppsummert; skal vi følge overskriftene fra norske nettaviser virker det som om dommedag er kommet for den norske handelsstanden og at butikkdrift tilhører aktører som er utdaterte og gammeldagse. 

/nb-no/bloggen/handel-pa-kundens-premisser
13. desember 2018

BDO har i høst gjennomført en omfattende bransjeanalyse for å få større innsikt i og forståelse av bygg- og anleggsbransjen, samt næringseiendom. Analysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge, hvorav 2.066 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt. Dette gjelder innsikt i...

/nb-no/bloggen/kjøp-og-salg-i-bygg-og-anleggsbransjen
11. desember 2018

Det har vært knyttet stor spenning til de nye økonomiforskriftene til friskoleloven og voksenopplæringsloven. En viktig endring omhandler skolenes disponering av midler og egenkapital. 

/nb-no/bloggen/nye-forskrifter-til-friskoleloven-og-voksenopplæringsloven
03. desember 2018

Verden er uforutsigbar. Det globale bildet er preget av rivalisering mellom stormakter, svekkelse av vestlig makt, cyberangrep og økt oppmerksomhet på klimautfordringer og bærekraftig utvikling. Det globale bildet påvirker i økende grad norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor...

/nb-no/bloggen/risikokonferansen-er-tilbake-7-mai-2019
03. desember 2018

Er samspillet mellom kommune og stat innovasjonshemmende eller innovasjonsfremmende?

/nb-no/bloggen/kommunal-innovasjon-kommer-ikke-av-seg-selv
Viser 1 - 10 of 338
1 2 3 4 5 ...