Viser 1 - 9 of 680
1  2 3 4 5 ...
16. april 2021

Ifølge en fersk dom i Borgarting lagmannsrett skal ikke såkalte «konseptavgifter» inngå i tollverdigrunnlaget. Lagmannsretten avsa nylig dom i sak mellom New Wave Norway AS og staten v/Finansdepartementet, der de mente at det ikke var grunnlag for å inkludere en betalt «konseptavgift» i...

/nb-no/bloggen/staten-tapte-tollverdisak-i-lagmannsretten
15. april 2021

De fleste er kjent med at kontantsalg som hovedregel må registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring. Det ser imidlertid ut til å herske større tvil om hvilke unntak som finnes og hvordan disse skal forstås. Dette gjør jeg nærmere rede for i denne artikkelen.

/nb-no/bloggen/kontantsalg-–-unntak-fra-krav-om-kassasystem
13. april 2021

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte og lærlinger tilbake i jobb har fortsatt mulighet til å søke om tilskudd for å få dekket lønnskostnader. Den 15. mars trådte den nye lønnsstøtteordningen i kraft og den vil gjelde ut juni 2021. 

/nb-no/bloggen/dette-ma-du-vite-om-lønnstilskudd-for-a-ta-permitterte-tilbake-i-jobb-nb
07. april 2021

Har du glemt å oppgi inntekt eller formue i skattemeldingen? Skattemeldingen inneholder mye forhåndsutfylt informasjon om din inntekt og formue, men ikke alt. Har du formue og inntekt som ikke står i skattemeldingen, så skal du selv rapportere dette inn. Og gjør du dette før skattemyndighetene...

/nb-no/bloggen/unnga-tilleggsskatt-ved-a-komme-skatteetaten-i-forkjøpet
26. mars 2021

De fleste selskaper opplever større eller mindre endringer i løpet av sin levetid. Eksempler er bytte av regnskapsfører, omdanning, oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling eller konkurs. Noe mange ikke tenker på, er hva som skjer med regnskapsmaterialet for tidligere perioder. Hvem har ansvaret for å...

/nb-no/bloggen/oppbevaring-av-regnskapsmateriale-ved-selskapsendringer
24. mars 2021

Den 1. februar 2020 forlot Storbritannia den Europeiske Union. Før 1. januar 2021 gjaldt status quo på bakgrunn av flere overgangsavtaler inngått mellom EU-landene (Norge inkludert) og Storbritannia. Nå gjelder ingen slik avtale, Storbritannia er ikke omfattet av EUs fire friheter, og det oppstår...

/nb-no/bloggen/guide-til-handels-og-samarbeidsavtalen-mellom-eu-og-storbritannia
24. mars 2021

Har selskapet ditt eller du selv personlig minet, kjøpt eller solgt virtuell valuta er det viktig å ha kontroll på skattereglene. 

/nb-no/bloggen/skatt-pa-bitcoin-eller-annen-kryptovaluta-–-dette-ma-du-huske-pa
22. mars 2021

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas dersom du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv. Lag fremtidsfullmakt før det er for sent. 

/nb-no/bloggen/ta-styring-over-egen-fremtid-–-opprett-fremtidsfullmakt
19. mars 2021

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse blant norske små og mellomstore banker for å kartlegge status på bærekraftsarbeidet i sektoren. Hovedfunnene viser at norske små og mellomstore banker integrerer bærekraft i stadig større deler av sin virksomhet.

/nb-no/bloggen/ny-undersøkelse-bankene-integrerer-bærekraft-i-sin-virksomhet
Viser 1 - 10 of 680
1 2 3 4 5 ...