Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Viser 1 - 9 of 451
1  2 3 4 5 ...
18. november 2019

Driftsbudsjetter i fremtida blir noe annerledes enn tidligere. Den nye oppstillingen ‘bevilgningsoversikt drift’ har et litt annet oppsett og litt annet innhold. 

/nb-no/bloggen/ny-budsjett-og-regnskapsforskrift-–-dette-innebærer-det
18. november 2019

Saken gjaldt spørsmål om en privatpersons aktivitet med kjøp, restaurering og salg av veteranbiler var hobby eller næringsvirksomhet etter skatte- og avgiftsreglene. Skatteetaten mente at det forelå næring og etterberegnet mva med ca kr 350 000, og fastsatte skattegrunnlag til ca kr 1,2 millioner...

/nb-no/bloggen/hobby-eller-næring-skatteetaten-far-kritikk-for-mangelfull-skjønnsutøvelse-i-ny-lagmannsrettsdom
04. november 2019

Har du tatt i bruk virtuell valuta, eller tenker du på å begynne? Her er det viktigste bør du huske på når det gjelder beskatning.

/nb-no/bloggen/virtuell-valuta-og-skatt-fire-ting-du-bør-tenke-pa
04. november 2019

Fra 1. januar 2020 vil det bli obligatorisk for alle bokføringspliktige å kunne oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter på standard XML-format, SAF-T (Standard Audit File – Tax). Hovedformålet med SAF-T er å forenkle og effektivisere bokettersyn og arkivering, samt å standardisere...

/nb-no/bloggen/er-din-virksomhet-klar-for-saf-t
31. oktober 2019

Barn og unge over hele verden dropper skolen for å demonstrere mot klimaendringer, og det grønne skiftet har aldri vært mer i fokus. Dette gir nye muligheter for flere virksomheter. 

/nb-no/bloggen/hvordan-kan-handelsvirksomheter-bruke-fokuset-pa-klima-og-miljø-til-sin-fordel
28. oktober 2019

Det har lenge vært forventninger i bilbransjen om fall i omsetningsvekst og økt press på marginer. Vi ser nærmere på om tallene stemmer med forventningene, og hvilke trender som ligger bak.

/nb-no/bloggen/ny-analyse-bilbransjen-bremser,-men-er-det-forbigaende
23. oktober 2019

Finanskomiteen avga sin midlertidige innstilling til Stortinget den 22. oktober 2019 med enkelte viktige avklaringer. Rettstilstanden som ble etablert av Høyesterett gjennom «ConocoPhillips III-dommen» opprettholdes. Regelen skal ikke omfatte fisjon og etterfølgende skattefritt salg av aksjer, i...

/nb-no/bloggen/omgaelsesnormen-lovfestes,-men-fisjon-og-skattefritt-aksjesalg-skal-fortsatt-være-lov
10. oktober 2019

Siden finanskrisen har markedsrentene falt betydelig og etter hvert stabilisert seg på et langt lavere nivå enn hva vi har sett tidligere. Mange mener at lave renter er et symptom på en usunn økonomi. Da kan det se ut som et paradoks at lave renter gir høyere virksomhetsverdier i analysene, alt...

/nb-no/bloggen/gir-lave-renter-en-høyere-markedsrisikopremie-nb
Viser 1 - 10 of 451
1 2 3 4 5 ...