Viser 1 - 9 of 396
1  2 3 4 5 ...
16. mai 2019

En rekke norske og internasjonale medier har skrevet om hvordan Hydro ble utsatt for et cyber-angrep i mars. Åpenhet om slike hendelser synes imidlertid å være unntaket heller enn regelen. Det mener vi i BDO er synd.

/nb-no/bloggen/apenhet-er-vart-felles-forsvar-mot-cyber-kriminelle
16. mai 2019

Et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet med mandat om å utrede en enklere merverdiavgift med færre satser la den 15. mai 2019 frem sin utredning. 

/nb-no/bloggen/ekspertutvalg-foreslar-enklere-merverdiavgift-med-en-sats
15. mai 2019

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

/nb-no/bloggen/forslag-til-ny-lov-om-inn-og-utførsel-av-varer-og-ny-lov-om-tollavgift-høringsfrist-30-august-20
14. mai 2019

Regjeringen har i dag, 14. mai 2019, lagt frem Revidert nasjonalbudsjett 2019. Det er ikke noen betydelige endringer eller større overraskelser, men det er foreslått noen mindre endringer. Vi gir deg en kort oversikt over de viktigste endringene:

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-skatt-og-avgift-i-revidert-nasjonalbudsjett-2019
10. mai 2019

Torsdag 9.mai publiserte finansdepartementet forslag til nye regler for skatteFUNN-ordningen.Siden evalueringen av skatteFUNN-ordningen ble lagt frem i fjor sommer har vi ventet på en oppdatering av regelverket. Forslagets vesentligste innhold er at næringslivet vil bli avkrevet strengere krav...

/nb-no/bloggen/forslag-til-nye-regler-for-skattefunn
10. mai 2019

De nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser har ført til mange spørsmål om hvordan disse reglene skal etterleves. Skattedirektoratet har nå publisert en veileder og 55 spørsmål og svar på ulike konkrete spørsmål knyttet til de nye reglene. Denne bloggen gjennomgår en del av...

/nb-no/bloggen/veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser
09. mai 2019

Mer enn 24 000 frivillige lag og organisasjoner vil før jul i år få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,42 milliarder kroner.

/nb-no/bloggen/ny-forskrift-om-momskompensasjon-for-frivillige,-skal-gjøre-det-enklere-for-de-sma
09. mai 2019

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny arvelov har vært betydelig omtalt, og det har blitt skrevet mye om hvilke konsekvenser forslaget vil få for arvelaters arvinger. Nå er ny lov om arv og dødsboskifte vedtatt av Stortinget, men innebærer den nye loven så mange endringer som først...

/nb-no/bloggen/ny-lov-om-arv-og-dødsboskifte-–-hva-er-endringene
06. mai 2019

Utenlandske næringsdrivende kan ha rett til refusjon av merverdiavgift på varer eller tjenester kjøpt her i land.

/nb-no/bloggen/har-du-husket-a-søke-om-refusjon-av-merverdiavgift-fristen-er-30-juni!
Viser 1 - 10 of 396
1 2 3 4 5 ...