Viser 1 - 9 of 701
1  2 3 4 5 ...
09. september 2021

Kompensasjonsordningen foreslås videreført med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer foreslås: kortere kompensasjonsperioder, økt kompensasjonstak til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer og økt kompensasjonstak til musikkfestivaler.

/nb-no/bloggen/støtteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer-ute-pa-høring
01. september 2021

Torsdag 26. august sendte skatteetaten et forslag om ny opplysningsplikt for virksomheter på høring. Opplysningsplikten gjelder kun virksomheter, og vil medføre endringer i skatteforvaltningsloven, skatteforvaltningsforskriften og bokføringsforskriften. Ca 740 000 virksomheter er...

/nb-no/bloggen/forslag-om-opplysningsplikt-om-salgs-og-kjøpstransaksjoner
31. august 2021

Finansdepartementet mener skatteetaten har tolket reglene om moms-kompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier for strengt. I en ny uttalelse har departementet gitt skatteetaten klar beskjed om å endre praksis.

/nb-no/bloggen/na-blir-det-enklere-a-fa-moms-kompensasjon-pa-tilrettelagte-boliger
30. august 2021

Fra 1. september skjer det endringer i den regionale konvensjonen om felles preferensielle opprinnelsesregler for EFTA, EU og landene rundt Middelhavet. Preferensielle opprinnelsesregler gjelder for handel mellom land der det finnes en frihandelsavtale.

/nb-no/bloggen/reviderte-regler-i-opprinnelseskonvensjonen
25. august 2021

Næringsdepartementet har i et nytt lovforslag foreslått nye regler for stiftelser. Lovforslaget innebærer blant annet begrensinger i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet. Forslaget om at nye stiftelser må legge næringsvirksomheten inn i et datterselskap vil kunne begrense stiftelsers...

/nb-no/bloggen/skal-stiftelser-kunne-drive-skattepliktig-næringsvirksomhet
23. august 2021

Prøvetid er kort fortalt en periode hvor begge parter kan prøve ut et arbeidsforhold. I en prøveperiode får både arbeidstaker og arbeidsgiver en mulighet til å se om stillingen og arbeidet passer for dem begge. I denne bloggen vil jeg gå nærmere inn på hensikten med prøvetid og hvilke regler...

/nb-no/bloggen/bruk-av-prøvetid-ved-ansettelser
06. juli 2021

Vet du hvilke av dine varer eller tjenester du har best fortjeneste på? Å være datadrevet handler om å bruke dataene dine til å fatte beslutninger, istedenfor magefølelsen. Og ikke minst; om å se verdien av de dataene du faktisk besitter.

/nb-no/bloggen/derfor-bør-din-virksomhet-bli-datadrevet
06. juli 2021

Her gir vi deg oversikten over gjeldende regelverk, og unntakene som påvirker om forsikringspremiene er avgiftspliktige ved leasing eller korttidsleie.

/nb-no/bloggen/merverdiavgift-pa-forsikringsvilkar-ved-korttidsutleie-eller-leasing-av-bil-–-hva-gjelder
05. juli 2021

Den 18. juni 2021 vedtok Stortinget revidert nasjonalbudsjett 2021. Vi gir deg en oppdatert oversikt over de viktigste endringene som nå er vedtatt for tiltakspakkene, skatt og avgift.

/nb-no/bloggen/vedtatte-endringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021
Viser 1 - 10 of 701
1 2 3 4 5 ...