Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en mer personlig og responsiv brukervennlighet. Ved å bruke denne siden godkjenner du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonslapslene vi bruker og hvordan slette eller blokke dem.
Viser 1 - 9 of 285
1  2 3 4 5 ...
17. juli 2018

Beregning av minimumsavdrag etter vektingsmodellen etter forrige kommunelov avvikles. Nå skal disse avdragene beregnes ut fra størrelsen på avskrivninger på varige driftsmidler. På den måten vil størrelsen på avdragene bedre samsvare med avskrivningene på driftsmidlene som lånene har finansiert...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-laneavdrag-etter-avskrivningsmetoden
12. juli 2018

Kjøp og salg av næringseiendom mellom private parter skjer ofte gjennom kjøp av aksjene i selskapet (selskapet er hjemmelshaver til eiendommen). Dette har bakgrunn i skattefordelen som følger av fritaksmodellen i skattereglene, og at det ikke betales dokumentavgift ved kjøp av selskaper. Inntil...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-–-laneopptak,-ogsa-til-kjøp-av-single-purpose-selskaper
10. juli 2018

Tilskudd til andres investeringer skal fortsatt som hovedregel føres som driftsutgift. ‘Andre’ er generelt andre. Dersom andre er kommuner, er det unntak, se nedenfor. Det at det er forbud generelt om å dekke tilskudd av kapitalinntekter, bidrar til at kommunenes formue ikke svekkes til fordel...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-lan-og-tilskudd-til-andres-investeringer-–-og-periodisering
05. juli 2018

Det innføres krav om å utarbeide et konsolidert regnskap for kommunen som juridisk enhet. Et konsolidert regnskap er ikke et konsernregnskap slik dette er definert i regnskapsloven, dvs. at det eksisterer et konsernforhold når morselskapet har bestemmende innflytelse over et datterselskap, typisk...

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-konsolidert-regnskap,-ikke-konsernregnskap
03. juli 2018

Det viktigste resultatmålet er og blir netto driftsresultat.

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-netto-driftsresultat-og-robek
29. juni 2018

Den nye kommuneloven likviderer tidligere begrep overskudd og underskudd mot begrepene mindreforbruk og merforbruk.

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-–-mindreforbruk,-merforbruk-og-‘bunnlinjen’
29. juni 2018

Det er duket for vår første hilsen som BDOs summer interns for 2018! Vi er fire heldige studenter som er i gang med vår andre uke i Oslo, og kan melde om lærerike, krevende og spennende dager.

/nb-no/bloggen/foerste-hilsen-fra-bdos-summer-interns
26. juni 2018

Det er nå tatt inn i selve loven de grunnleggende regnskapsprinsippene: Arbeidskapitalprinsippet, bruttoprinsippet, anordningsprinsippet og prinsippet om beste estimat.

/nb-no/bloggen/ny-kommunelov-regnskapsprinsippene-inn-i-loven
26. juni 2018

Vi erfarer at skatteetaten for tiden er svært aktive med å gjennomføre kontroll hos virksomheter som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet. Et typisk eksempel er kjøp av reklameplass på ulike nettsteder. Målgruppen for kontrollen ser ut til å være virksomheter som ikke har...

/nb-no/bloggen/den-ukjente-mva-kostnaden-ved-kjoep-av-tjenester-fra-utlandet
Viser 1 - 10 of 285
1 2 3 4 5 ...