Viser 1 - 9 of 686
1  2 3 4 5 ...
11. mai 2021

Regjeringen har i dag presentert revidert nasjonalbudsjett. I tillegg til videreføring av korona-tiltak og tilskudsordninger er det og lagt frem en ny opsjonsskatteordning. Vi gir deg en kort oversikt over de viktigste endringene: 

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-skatt-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021
11. mai 2021

Årets reviderte nasjonalbudsjett er preget av koronapandemien med videreføring av tiltak og justeringer av eksisterende kompensasjonsordninger. Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste endringene.  

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-tiltakspakker-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021
11. mai 2021

Regjeringen presenterte i dag revidert nasjonalbudsjett. Som ventet er budsjettet preget av koronaepidemien med blant annet forslag om forlenging av den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen. Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste avgiftsendringene.

/nb-no/bloggen/viktigste-endringer-for-avgift-i-revidert-nasjonalbudsjett-2021
11. mai 2021

Koronasituasjonen fortsetter å legge press på store deler av norsk samfunns- næringsliv. Samtidig som virksomheten kjemper for å holde hjulene i gang øker presset fra kunder, samarbeidspartnere og leverandører om å drive mer bærekraftig. Hvordan sikre at din virksomhet er levedyktig også etter at...

/nb-no/bloggen/hvordan-kickstarte-bærekraftsarbeidet
05. mai 2021

Bygg- og anleggsbransjen er i konstant endring, og selskapene står ovenfor krav om enda raskere digitaliseringstakt. Det er komplisert og tidskrevende for en virksomhet å finne og implementere riktig kombinasjon av systemer. Her gir vi deg noen enkle tips og kjøreregler for prosessen. Det er...

/nb-no/bloggen/hvordan-velge-riktige-digitale-støttesystemer-i-bygg-og-anleggsbransjen
29. april 2021

For noen arbeidsgivere kan det være gunstig å be arbeidstaker ta ut ferie før den vanlige fellesferien. Hva sier ferieloven og er det noen spesielle unntak under koronapandemien? Her får du en oversikt over regelverket. 

/nb-no/bloggen/under-korona-–-kan-arbeidsgiver-palegge-ferie
27. april 2021

Skatteetaten har vært restriktive med å innrømme fradrag for mva på rivningskostnader. Overgangen til mer gjenbruk av bygningsmaterialer kan bidra til å styrke fradragsposisjonen. Her får du momentene som kan underbygge fradragsrett.  

/nb-no/bloggen/rivningskostnader-og-fradrag-for-merverdiavgift
27. april 2021

Det er helt greit å be kunden om å betale før du leverer varen eller tjenesten, men du kan som hovedregel ikke sende faktura før levering har skjedd.

/nb-no/bloggen/kan-jeg-be-kunden-om-a-betale-pa-forskudd
27. april 2021

Beskatningen av aksjeinntekter er stadig under endring og det kan aktualisere behovet for å starte et holdingselskap. Hvorfor bør man opprette et holdingselskap og hvordan går man frem?

/nb-no/bloggen/starte-holdingselskap-–-hvorfor-og-hvordan
Viser 1 - 10 of 686
1 2 3 4 5 ...