Viser 1 - 9 of 651
1  2 3 4 5 ...
26. februar 2021

Det har over lenger tid vært spekulert i at en ny regjering etter stortingsvalget til høsten vil gjeninnføre arveavgiften. Dette har aktualisert generasjonsskifte som tema. Vi har i en serie med blogger og webinarer tatt for oss ulike aspekter knyttet til generasjonsskifter. Her skal vi si noe om...

/nb-no/bloggen/dokumentavgift-til-besvær
24. februar 2021

Nærings- og samfunnsliv preges fortsatt av Covid-19. Situasjonen medfører stor uforutsigbarhet med stadige endringer og restriksjoner fra statlige og kommunale myndigheter basert på smittesituasjonen - nasjonalt og regionalt. 

/nb-no/bloggen/permittering-som-følge-av-korona
19. februar 2021

Koronapandemien har gjennomgripende betydning for mange foretak. Brukerne av årsregnskapet har særlig behov for fyllestgjørende og selskapsspesifikk informasjon om hvordan foretaket er påvirket av pandemien og hvordan foretaket forventes å påvirkes fremover. Koronapandemien kan også påvirke...

/nb-no/bloggen/hva-betyr-koronapandemien-for-2020-regnskapet
18. februar 2021

Flere næringsdrivende betaler for mye i el-avgift uten at de er klar over det. Forskjellen på generell og redusert sats er stor og kan utgjøre store summer for et firma.

/nb-no/bloggen/krav-pa-reduksjon-eller-fritak-for-el-avgift
11. februar 2021

Nylig sendte Finansdepartementet forslag til stortingsvedtak om avgift på viltlevende marine ressurser ut på høring. Avgiften er foreslått å tre i kraft 1. juli 2021 og vil berøre store deler av fiskerinæringen.

/nb-no/bloggen/forslag-om-ny-særavgift-pa-viltlevende-marine-ressurser
04. februar 2021

Gir eller mottar du tilskudd? BDO har utarbeidet en beskrivelse som gir en samlet oversikt over relevante aktører og aktiviteter i en tilskuddsforvaltningssirkel. Her får du en oversikt over hva de ulike aktørene må tenke på for at tilskuddene skal treffe i henhold til formålet, med effektiv i...

/nb-no/bloggen/hvordan-sikre-tilskudd-som-treffer
03. februar 2021

Oppbevaring av tolldokumenter har inntil nå vært 10 år som har vært kravet i samsvar med tolloven. Fra 1. februar 2021 reduseres oppbevaringsplikten til fem år for å harmonisere med bokføringsloven.

/nb-no/bloggen/reduksjon-av-oppbevaringsplikten-for-tolldokumenter
01. februar 2021

Etikkinformasjonsutvalgets forslag til lov om åpenhet om leverandørkjeder har vært på høring, og blir trolig lagt fram for Stortinget i vårsesjonen. En rekke høringsinstanser har fremholdt at utvalgets forslag vil bli svært krevende for næringslivet å etterleve, spesielt for små og mellomstore...

/nb-no/bloggen/mer-apenhet-om-leverandørkjeder-spesielt-utfordrende-for-smb-er
26. januar 2021

Avstemminger innebærer å sjekke tallene i regnskapet mot underliggende dokumentasjon. Dette er en av de viktigste og vanligste måtene å kvalitetssikre regnskapet på. For mange er det også krav om å avstemme regnskapet.

/nb-no/bloggen/dette-ma-du-vite-om-avstemminger
Viser 1 - 10 of 651
1 2 3 4 5 ...