Viser 1 - 9 of 411
1  2 3 4 5 ...
08. juli 2019

Transaksjonsprosesser er svært ressurskrevende både for kjøper og selger ved at interne ressurser bindes opp og eksterne ressurser leies inn. En velstrukturert intensjonsavtale fungerer i praksis som en forventningsavklaring mellom partene og legger viktige føringer for videre forhandlinger. 

/nb-no/bloggen/slik-kan-intensjonsavtalen-bli-en-suksessfaktor-i-transaksjonsprosessen
08. juli 2019

Vi er fire heldige studenter som har fått mulighet til å tilbringe sommeren hos BDO. Oi heisann som tiden flyr. Vi er nå inne i vår siste uke av første periode i internshipet. Den første perioden har vi arbeidet i revisjon.  

/nb-no/bloggen/slik-er-det-a-være-summer-interns-i-bdo
08. juli 2019

Finansdepartementet la den 26. juni 2019 frem et høringsnotat med forslag til justeringer i rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41. Forslagene innebærer i stor grad en utfylling og klargjøring av regelverket. Det foreslås også en nærmere regulering og utfylling av regelverket i forskrift...

/nb-no/bloggen/forslag-til-endringer-i-rentebegrensningsreglene
04. juli 2019

Er du blant dem som synes regnskap er både vanskelig og tidkrevende? Da blir du sikkert glad for å høre at du kan sette bort hele regnskapsføringen til BDO. Partner for regnskap, Andreas Ystgaard Tjemsland, forteller deg hva du må tenke på hvis du vil sette bort regnskapet. 

/nb-no/bloggen/fem-rad-til-bedrifter-som-vurderer-outsourcing-av-regnskapet
01. juli 2019

Norsk rett inneholder en rentebegrensningsregel som skal motvirke at flernasjonale konsern reduserer skatten i Norge ved å plassere mye gjeld i norske selskap, samt motvirke overskuddsflytting. Bestemmelsen innebærer at netto rentekostnader ikke kan fradras for den delen som overstiger 25 prosent...

/nb-no/bloggen/rentebegrensningsreglene-viktig-a-skille-mellom-rentekostnader-og-finanskostnader
01. juli 2019

Vet du forskjellen på hva du kan ta med deg hjem fra en dagstur og en tur som varer i over 24 timer?

/nb-no/bloggen/kvotereglene-dette-kan-du-ta-med-deg-hjem-fra-utenlandsturen
28. juni 2019

Co-working har vært mye omtalt i det siste, og det har vært utfordrende å håndtere merverdiavgiften for aktørene i dette markedet. Nå har Skattedirektoratet kommet med en prinsipputtalelse med flere avklaringer.

/nb-no/bloggen/co-working-og-merverdiavgift-nye-avklaringer-fra-skattedirektoratet-for-aktører-og-gardeiere
26. juni 2019

Høyesterett har konkludert med at Oslo kommune ikke hadde adgang til å kreve inn eiendomsskatt for 2016. Et lite mindretall av skattyterne vil dermed få tilbakebetalt ulovlig innkrevd eiendomsskatt. Hvilken betydning har dommen for øvrige skatteytere som ikke deltok i søksmålet eller som har...

/nb-no/bloggen/ulovlig-eiendomsskatt-i-oslo
Viser 1 - 10 of 411
1 2 3 4 5 ...