Viser 1 - 9 of 696
1  2 3 4 5 ...
11. juni 2021

Den nye loven, ofte referert til som «Åpenhetsloven», ble vedtatt i Stortinget 10. juni. Det betyr at i underkant av 9000 norske virksomheter nå må ha kontroll på om egne underleverandører gir sine ansatte anstendige arbeidsforhold og opptrer i henhold til menneskerettighetene.  

/nb-no/bloggen/ny-lov-om-apenhet-i-leverandørkjeder-–-dette-kan-det-bety-for-din-virksomhet
10. juni 2021

Siden 70-tallet har det skjedd få endringer i den tekniske løsningen for Merverdiavgiftsregisteret. Stikkordene har vært «papir», og en tittel som ruller fint av tungen: «Samordnet registermelding». Nå blir disse begrepene historie.

/nb-no/bloggen/ny-digital-løsning-for-merverdiavgift-fra-10-juni
09. juni 2021

Den 9. juni åpner portalen for å søke om kompensasjon som følge av omsetningsfall i mars/april 2021. Ordningen er vesentlig endret og omtales som kompensasjonsordning 3. Det åpnes også for å søke om kompensasjon for tapt varelager etter kompensasjonsordning 2.

/nb-no/bloggen/innføring-av-ny-kompensasjonsordning-3-og-kompensasjon-for-tapt-varelager
08. juni 2021

Fredag 4. juni la regjeringen frem frihandelsavtalen med Storbritannia til behandling i Stortinget, og det kan se ut som avtalen vil være ferdig ratifisert og klar for iverksetting før sommerferien.

/nb-no/bloggen/ferdigforhandlet-frihandelsavtale-med-storbritannia
04. juni 2021

Verdens miljødag ble markert 5. juni i regi av FN. Årets miljødag hadde fokus på et bærekraftig naturmangfold. I BDO jobber vi med bærekraftig utvikling av næringslivet, og her står miljøledelse helt sentralt. 

/nb-no/bloggen/ta-kontroll-over-eget-fotavtrykk
04. juni 2021

Mens vi venter på en ny regnskapsførerlov, har det kommet et forslag til oppdatert og modernisert standard for god regnskapsføringsskikk. Vi støtter utarbeidelsen av en ny standard, men har enkelte kommentarer til innholdet.

/nb-no/bloggen/ny-standard-for-god-regnskapsføringsskikk-–-vare-betraktninger
04. juni 2021

1. juli 2021 endres regnskapsloven for å være i samsvar med endringer i EUs regnskapsdirektiver. Men når må norske regnskapspliktige gjennomføre endringene i sine årsregnskaper? 

/nb-no/bloggen/endringer-i-regnskapsloven-–-men-fra-hvilket-tidspunkt
28. mai 2021

Som første nordiske land innfører Norge en permanent adgang til å avholde digitale møter for landets mest utbredte foretaksformer. Les mer om dette og om forslag til regelendring for britiske statsborgere som styremedlemmer i denne artikkelen.

/nb-no/bloggen/ferske-endringer-i-selskapslovgivningen
26. mai 2021

Sommerferien nærmer seg og mange har spørsmål om nettopp dette. Her blir du oppdatert på reglene som gjelder, før feriepengene skal utbetales og ferien skal avvikles i din virksomhet.

/nb-no/bloggen/ferie-og-feriepenger-2021-–-hva-gjelder
Viser 1 - 10 of 696
1 2 3 4 5 ...