• BDO gjør papirfakturaer til historie med Vipps og Xledger
Blogg:

BDO gjør papirfakturaer til historie med Vipps og Xledger

14. november 2016

Denne uken laserte «Vipps by DNB» sin fakturaløsning Vipps faktura. Løsningen lar bedrifter og foreninger sende fakturaen direkte til privatkundenes mobiltelefon via Vipps. Vipps Faktura passer for alle bedrifter, lag eller foreninger som fakturer privatkunder, og løsningen fungerer uavhengig av hvilken bankforbindelse du måtte ha.

Digital regnskapsføring kan spare norske bedrifter for 20 milliarder kroner

BDO, som et av landets største kompetansehus på regnskap, har satset tungt på å opparbeide seg kompetanse på, og finne systemene som forenkler og støtter digital regnskapsførsel. I vårt partnerskap med det skybaserte regnskapssystemet Xledger, tilbyr vi kundene våre den beste løsningen for å gjøre papirfakturaer til historie. Xledger er et av de første systemene på markedet som støtter både EHF og fakturering med Vipps. På denne måten kan du sikre effektiv fakturahåndtering mot både bedrifts- og privatmarkedet.

Hvert år sender norske bedrifter og foreninger ut over 160 millioner papirfakturaer til norske husstander og bedriftskunder. Beregninger fra flere hold har estimert at kostnaden for bedriftene årlig er på over 20 milliarder kroner.

Kun 4 av 10 fakturaer er utstedt elektronisk i 2016

I 2012 besluttet Regjeringen at alle statlige virksomheter skulle gå over til elektronisk fakturering med det nye elektroniske handelsformatet (EHF) fra 1. juli samme år. Staten skulle være en ledende aktør i arbeidet med å få digitalisert fakturaene i Norge, og resten av landets bedrifter ble oppfordret til å følge etter. Dessverre har ikke utviklingen gått så raskt som ønsket, og undersøkelser gjort i 2016 viser at kun 4 av 10 fakturaer er utstedt elektronisk.

Les også: Digitalisering av regnskapsbransjen: Hvorfor er vi så redde, og hvorfor har vi ikke kommet lenger? 

EHF-formatet for elektronisk fakturering vil være en klar forenkling og kostnadsreduksjon for bedrifter som driver med salg på bedriftsmarkedet i Norge. Følges standarden, vil fakturaer og kreditnotaer kunne sendes fra selger til kjøpers datasystem direkte. Løsningen sikrer korrekt informasjon om regnskapskontering, betalingsinformasjon, og den sørger for at fakturen leverer raskt og til riktig mottaker.

Aldri mer eFaktura og avtalegiro?

Mot privatmarkedet har det ikke vært en tilsvarende enkel løsning for bedriftene når de skal fakturer sine privatkunder. Dagens alternativer med eFaktura og avtalegiro er relativt kompliserte løsninger som kan være kostbare for bedriftene å ha i drift. Derfor ser vi på løsningen med Vipps som en forenkling for bedrifter, lag og foreninger som har mange privatkunder.

Vi hjelper deg med å komme i gang med Xledger, EHF og Vipps faktura. Se mer om våre regnskapstjenester her

Skrevet av: Andreas Vik og Jonathan Høst