1:
  • Business Analytics
Blogg:

Business Analytics: Kjøp det du trenger!

15. mai 2018

Henning Torgersen, Partner Business Services |

Treffer virksomheten din med budskapet sitt, hvordan prater kunder og potensielle kunder om tjenestene og produktene, hva skyldes kampanjeresultatene og hvorfor er lønnsomheten slik den er?

Dette er spørsmål stadig flere stiller seg, eller burde stille seg. I dag må en virksomhet ha full oversikt over både finansiell informasjon, operasjonell informasjon og sosial informasjon. Og her begynner utfordringene.

Stadig økende datamengde

I dagens samfunn skapes det utrolig store datamengder - hele tiden. Vi får nye «dingser» med nettilgang, som genererer data. Det kommer stadig nye applikasjoner, systemer og løsninger som gir data om og til oss.

De som klarer å omsette disse enorme datamengdene til god styringsinformasjon vil være dagens og morgendagens vinnere. Det er dette Business Analytics handler om.

Snu en krise

Tilgangen til data betyr at du kan få bedre innsikt når behovet er der, slik at du kan ta raskere og bedre beslutninger, basert på fakta. Gjennom å sammenstille riktig informasjon til riktig tid, vil du kunne snu en krise eller skape nye muligheter.

Evnen til å kunne agere raskt på negative hendelser er viktigere enn noensinne. Negativ omtale spres raskt, men de som har kunnskapen til å rydde opp i slike saker, klarer ofte å snu dem til noe positivt. I motsatt fall kan negativ omtale få store konsekvenser for salg, omdømme og - i ytterste konsekvens - eksistensgrunnlaget for virksomheten.

Forstå kundebehov

Mulighetene ligger i å kjenne sine kunders ønsker og behov. Her ser vi at flere internasjonale selskap er veldig dyktige. Basert på kjøpshistorikk og interesse kan du få anbefalt andre produkter som kan være interessant for deg. Dette er Business Analytics, å bruke data inn i operasjonell virksomhet. Nå kan også små eller mellomstore norske bedrifter gjøre seg nytte av slike løsninger, som for kort tid siden har vært forbeholdt de internasjonale gigantene.

Bedre styringsdata står høyt på agendaen

Business Analytics har gått fra å være et område som løser et rapporterings- og analyseproblem, til å bli et strategisk satsingsområde. Mange virksomheter har Business Analytics på agendaen og det kommer stadig høyere opp på prioriteringslisten i leder- og styremøter. For mange blir det helt nødvendig å utnytte dataene sine bedre for å møte stadig tøffere konkurranse, både nasjonalt og internasjonalt.

Krevende anskaffelsesprosess

Virksomheter må jobbe mer effektivt, treffe bedre på sine produkter og tjenester og bli mer aktuelle for sine kunder og leverandører. Veldig mange forstår dette, men opplever det likevel som utfordrende å komme i gang.

Det er en jungel av teknologier som kan løse de fleste problemer, men utfordringen er å velge riktig løsning, tilpasset virksomheten. En løsning som ser flott og visuell ut på en konferanse kan fort bli en dyrekjøpt investering. Derfor er det viktig å legge mer vekt på anskaffelsesfasen.

Lurt å søke bistand

Vi ser at stadig flere virksomheter søker hjelp som kan bistå med disse prosessene. Det handler om å få inn kunnskap og erfaring fra implementering av Business Analytics-løsninger, og å hjelpe i bindeleddet mellom teknologi og forretning.

Det er fort gjort å kjøpe luksusmodellen, når man egentlig trenger en standardmodell. Og gjennom å søke hjelp til anskaffelsen kan du sikre at du får en løsning som passer din virksomhets behov, strategi og budsjett.

Samhandling er et suksesskriterium

For å lykkes med Business Analytics må du kartlegge behovet for styringsinformasjon på kort og lang sikt. Og for at Business Analytics-løsninger skal fungere optimalt i virksomhetsstyringen, er det noen elementer som må henge sammen:

  • Teknologi: Virksomheten må ha den riktige teknologien, løsningen og arkitekturen som dekker behovet på kort og lang sikt. Fokus bør være på skalerbare og fremtidsrettede løsninger.

     

  • Prosess: Prosessene rundt Analytics må være på plass, slik at verdien av data blir utnyttet og at løsningen dekker de forretningsmessige prosessene i virksomheten.

     

  • Organisasjon: Organisasjonen må kunne adoptere løsninger og ta det i bruk. Det handler om at Analytics ikke blir en skjult tjeneste. Det kan være at man bør etablere et Analytics team som har dette ansvaret.

     

Grip mulighetene mens de fremdeles er der

I dag kan en bruke Business Analytics-løsninger til å skaffe bedre innsikt og kjennskap til kundene. Du kan se hvilke produkter som er mest lønnsomme, du kan gjøre geografiske analyser eller ruteoptimaliseringer. Noen er opptatt av å se hvordan kundene snakker om virksomheten i sosiale medier og hvilken effekt det har på virksomheten. Andre vil se hvilke kampanjer som er mest effektive og treffer målgruppen, eller måle hvilken omsetning og lønnsomhet ulike kampanjer gir. Mulighetene er uendelige. Det gjelder å gripe mulighetene, mens de fremdeles er der.