• Endringer i bokføringsforskriften
Blogg:

Endringer i bokføringsforskriften

21. januar 2019

Gunhild Kveine , Partner, revisjon |

Finansdepartementet fastsatte den 14.desember 2018 enkelte endringer i bokføringsforskriften. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Endringene har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet. 

 

Kontantfaktura

Som vi har publisert tidligere har det vært en høring der det ble foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura. På bakgrunn av flere høringsinnspill har Finansdepartementet besluttet å ikke endre bestemmelsen nå. 

Dette medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelsen i bokføringsforskriften delkapittel 5-1.  Salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer.  Salgsdokumentet må inneholde de kravene som er i bokføringsforskriften § 5-1-1. Dette betyr bla at begge parter må angis i salgsdokumentet og kjøper må identifiseres med navn og adresse eller organisasjonsnummer.

Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket en stund.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse, publisert 7.januar 2019, gitt nærmere veiledning om bruk av kontantfaktura.  I prinsipputtalelsen skriver Skattedirektoratet at de mener at intensjonen og formålet med det særskilte unntaket om bruk av kontantfaktura ikke omfatter virksomheter som driver regulær detaljhandel/tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personalopplysninger ved kontantsalg.   De varsler også at urettmessig bruk av kontantfaktura, eller utstedelse av kontantfakturaer som ikke tilfredsstiller kravet til innhold, vil anses som manglende oppfyllelse av kravet til å bruke kassasystem. I slike tilfeller kan det ilegges overtredelsesgebyr.

Les hele prinsipputtalelsen her

Revisorforeningen har i brev til Finansdepartementet bedt om en avklaring på hvem som kan bruke kontantfaktura. De skriver at hverken Finansdepartementet, Skattedirektoratet eller andre har tidligere gitt utrykk for at bestemmelsen ikke skal gjelde alle bokføringspliktige. Systemleverandører har tilpasset seg bestemmelsen og lagt opp til gode og praktiske løsninger. De bokføringspliktige, revisorer og regnskapsførere har forholdt seg til det alle har oppfattet som departementets mening.

Vi vil komme med mer informasjon så fort det kommer nærmere avklaring på bruken av kontantfaktura.

 

Utskrift av salgskvitteringer

Det er vedtatt et unntak fra kravet om utskrift fra salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Dette vil kunne redusere unødvendig papirbruk.

 

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Det vil derfor være opptelling av kontanter som er dokumentasjonen for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynt.

Pressemelding fra Finansdepartementet finner du her