Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Enighet om nye tiltakspakker

13. oktober 2020

Ole Kristian Grime , Advokatfullmektig |

Regjeringen har siden mars kommet med en rekke tiltak for å motvirke de negative økonomiske effektene som følge av korona-pandemien. Det er nå enighet blant flertallet på Stortinget om ny tiltakspakke på til sammen 6,1 milliarder kroner.

Forslaget til ny tiltakspakke innebærer forlengelse og tilpasninger av eksisterende ordninger, samt nye tiltak rettet mot næringer som er spesielt hardt rammet. Alle tiltakene er ennå ikke formelt vedtatt av Stortinget. Under følger en kort oversikt over tiltakene: 

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere:
Ordningen som gir kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres ut 2020. Kompensasjonsytelsen reduseres fra 80 til 60 prosent fra 1. november. 

Garantiordning for lån:
Partiene ber regjeringen undersøke muligheten for at Statens obligasjonsfond (SOF) kan få større fleksibilitet til å gi kreditt til selskapet som har fått redusert likviditet og soliditet som følge av korona-pandemien. 

Lav MVA-sats:
Den midlertidige reduksjonen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 prosent til 6 prosent gjaldt opprinnelig til og med 31. oktober 2020, men er vedtatt videreført frem til årsskiftet. 

Flypassasjeravgift:
Flypassasjeravgiften ble opphevet for perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Dette tiltaket ble den 9. oktober vedtatt videreført frem til årsskiftet. 

Tiltak for reiselivet:
Varslet forslag om midlertidig tilskuddsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Det er planlagt at messe- og konferansearrangører og eventbransjen skal innlemmes i ordningen. Regjeringen er i prosess med partene i arbeidslivet om den konkrete utformingen av tilskuddsordningen. 

Forlengelse av permitteringsperioden:
Dagens permitteringsperiode på 26 uker forlenges til 52 uker fra 1. november. 

Ny runde med lønnsstøtte:
Lønnsstøtteordningen foreslås utvidet til å omfatte arbeidsgivere som tar permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember. 

Kulturlivet:
Det er foreslått å bevilge 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. 

Kollektivtransport:
Det er foreslått å bevilge 1,5 milliarder kroner for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten. 

Støtte til kommuner og fylkeskommuner:
Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til fylkeskommuner for tapte billettinntekter i kollektiv transporten og 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til testing og smittesporing under koronakrisen. 

Lokal kompensasjonsordning for næringslivet:
200 millioner kroner er foreslått bevilget til næringslivet i kommuner med økt smitte lokalt. 

I tillegg er det foreslått å bevilge 500 millioner kroner til kjøp av vaksine mot covid-19 og 190 millioner kroner til sesonginfluensavaksine for personer i risikogruppene, samt videreføring av de 400 midlertidige politistillingene som ble vedtatt som følge av koronakrisen. 

Du kan lese mer om de eksisterende tiltakspakkene her.