Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Fristen for å inngå justeringsavtale kan være ulovlig kort

27. april 2020

Geir Valderhaug Aarseth , Advokat, BDO Advokater |

 

Gulating lagmannsrett har i en nylig avsagt dom konkludert med at det ikke er grunnlag for å sette en så kort og absolutt frist for inngåelse av justeringsavtaler som skatteetaten har lagt til grunn. Dommen er ikke rettskraftig, men de som har måttet tilbakebetalte mva som følge av oversittelse av skatteetatens frist, bør likevel kreve mva-beløpet tilbake.   

Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven innebærer at overdragelse av en kapitalvare anses som en justeringshendelse. Det medfører at den som overdrar kapitalvaren må tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på kapitalvaren til staten, for den gjenstående del av justeringsperioden. En slik tilbakebetaling kan imidlertid unngås dersom ny eier overtar justeringsforpliktelse.  

 

Frist på ca 40 dager 

Avgiftsmyndigheten har lagt til grunn at en slik justeringsavtale må være underskrevet innen fristen for innlevering av skattemeldingen for merverdiavgift for den termin overføringen av kapitalvaren finner sted. Dette medfører at partene har en frist på ca. 40 dager etter utløpet av mva-terminen på å få på plass en justeringsavtale, for å unngå at overdrager må tilbakebetale mva.   

Et av spørsmålene som ble vurdert i dommen fra Gulating lagmannsrett, var om overdrager måtte tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift som følge av at justeringsavtalen var inngått 18 måneder etter at kapitalvaren ble overdratt. 

 

Statens vegvesen uten justeringsavtale 

Faktum i den konkrete saken var at selskapet VS Stein AS hadde blitt pålagt, som rekkefølgetiltak, å utbedre vei, gang- og sykkelvei etc. på vegne av Rogaland fylkeskommune. Infrastrukturtiltaket ble overdratt til Statens vegvesen som drifter veien på vegne av Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med dette arbeidet hadde VS Stein fradragsført inngående merverdiavgift med cirka kr 6,5 millioner. Det ble ikke foretatt noen tilbakebetaling av den inngående merverdiavgiften ved overdragelsen av tiltaket, og det ble heller ikke inngått en justeringsavtale. Justeringsavtalen, hvor fylkeskommunen bekreftet at de tok over justeringsforpliktelsene, ble først inngått 18 måneder etter overdragelsen. 

Lagmannsretten delte ikke statens syn om at det følger av merverdiavgiftsloven at avtale om overtagelse av justeringsplikt må være inngått innen oppgavefristen for overdragelsesterminen. En slik frist fremgår ikke av merverdiavgiftsloven, og lagmannsretten gir uttrykk for at en så kort og absolutt tidsfrist som avgiftsmyndighetene har praktisert burde vært tydelige uttrykt fra lovgivers side. En så kort frist er heller ikke i overensstemmelse med det faktum at avgiftssubjektet etter skatteforvaltningsloven har endringsadgangen tre år bakover i tid etter utløp av avgiftsterminen. På bakgrunn av dette konkluderte lagmansretten med at justeringsavtalen i saken som var til vurdering var inngått i god tid innenfor endringsfristen. 

 

Viktig å fremsette krav om tilbakebetaling 

Ankefristen for saken er ikke gått ut, så dommen er ikke rettskraftig. Vi anbefaler derfor fortsatt at justeringsavtaler signeres innen utløpet av oppgavefristen for den termin overdragelsen skjer.  

Dersom det er selskaper som har måttet foreta en tilbakebetaling av fradragsført inngående merverdiavgift som følge av for sent signert justeringsavtale, anbefaler vi at det nå fremsetter krav om tilbakebetaling av innbetalt mva-beløp, for å unngå at kravet foreldes.  

Vi i BDO Advokater kan bistå med å fremsette et slikt krav ovenfor skatteetaten. Du finner ditt lokale BDO-kontor her.