Blogg:

Høyere toll ved kjøp av tekstiler/klær og næringsmidler

29. oktober 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager, BDO Advokater |

 

Norsk næringsliv som handler tekstiler/klær og næringsmidler fra utviklingsland kan få høyere toll fra 1. januar 2021.

Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) er et ensidig tollsystem som innebærer at næringsmidler og tekstiler/klær med opprinnelse i ett av ca. 90 definerte utviklingsland kan oppnå redusert toll ved innførsel til Norge.

Fra 1. januar 2021 vil følgende av disse utviklingslandene ikke lenger kunne få redusert toll inn til Norge hvis de ikke innfører Registered Exporter System (REX-systemet): 

 • Algerie
 • Aserbajdsjan
 • Elfenbenskysten
 • Ghana
 • Guatemala
 • Haiti
 • Irak
 • Kongo, Den demokratiske republikken
 • St. Lucia
 • Tonga
 • Venezuela

REX-systemet er basert på et selvdeklareringssystem der eksportøren registreres i en database hos tollvesenet eller handelskammeret. REX-systemet erstatter dagens system med opprinnelsesdokumentasjon i form av sertifikater (FORM A) som stemples og signeres av myndighetene i utviklingslandet.

Dette innebærer at norsk næringsliv som handler med tekstiler/klær og næringsmidler fra utviklingsland, og som ikke klarer å innføre REX-systemet, ikke lenger vil kunne få handlet disse varene med redusert tollsats inn til Norge. 

Vi anbefaler at de som berøres av dette følger med for å planlegge og ta høyde for eventuelle merkostnader som vil påløpe med høyere tollsatser.

 

Lyst til å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.