Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Her er regjeringens nye tiltakspakke 27. mars 

27. mars 2020

Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |

 

Koronakrisen setter næringslivet på store prøvelser. Fra regjeringens side har tiltakene i stor grad vært lån og utsettelse av betaling av offentlige skatter og avgifter. Slike tiltak kan bedre likviditeten her og nå.

Næringslivet har etterlyst tiltak som ikke bygger opp bedriftenes eksisterende gjeld, men som kan hjelpe bedriftene til å dekke faste kostnader når inntektene bortfaller og redusere risikoen for konkurs.

Regjeringens nye krisepakke rettet mot SMB-segmentet omfattet følgende tiltak:  

   

Kompensasjonsordning hvor staten dekker en andel av faste kostnader   

Ordningen er en kontantstøtteordning for bedrifter. Ordningen er helt ny og er forskjellig fra noen andre ordninger som eksisterer per dags dato. Det er kommunisert at bedrifter ikke vil få full, men delvis kostnadsdekning. Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.   

Ordningen er ennå ikke fullstendig utformet, men er basert på følgende syv grunnprinsipper:  

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt  

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.  

 

2. Ordningen skal være målrettet  

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.  

 

3. Ordningen skal være midlertidig  

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.  

 

4. Ordningen skal favne bredt  

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffer næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.  

 

5. Ordningen skal være enkel  

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.  

 

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket  

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.  

 

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres  

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

 

Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner  

Tilskuddet skal rettes mot små og mellomstore vekstselskaper som har utviklingsprosjekter med mulighet til å skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer.   

 

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. Kroner  

I tillegg ordinære låneordninger tilbyr Innovasjon Norge innovasjonslån som kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling.  

 

Rentestøttefond – 300 millioner kroner  

Bedrifter med midlertidige betalingsvansker kan få utsatt avdrags- og/eller rentebetalinger. Det foreslås at ordningen økes med 300 mill kroner. Bedrifter vil kunne få utsatt avdrags- og/eller rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Rentestøtte kan også gis til bedrifter i forbindelse med finansiering av utviklingsprosjekter i en tidlig fase.

 

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner  

Dette er en ny tilskuddsordning for private grûnderhus og inkubatorer. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge.   

 

Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner  

Bevilgningen til næringsrettet forskning økes med 250 millioner kroner. Dette er en engangsbevilgning som skal bidra til å opprettholde FoU-aktivteter i hele bredden av næringslivet.  

 

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner  

For å øke tilgangen på kapital i en tidlig fase økes investeringskapitalen i Investinor. På denne måten kan Investinor i større grad ivareta sitt mandat for matching- og fondsinvesteringer.  

Forslaget legges frem for Stortinget i dag. Det forventes mer informasjon om selve utformingen av tiltakene neste fredag.  

 

Mer om tiltakene kan leses her.

Se også vår samleside om korona her.