Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Julegaver fra arbeidsgiver – skattefritt eller skattepliktig for den ansatte?
Blogg:

Julegaver fra arbeidsgiver – skattefritt eller skattepliktig for den ansatte?

02. desember 2019

Jenny Mette Høiby, Supervisor, Regnskap |

Det nærmer seg jul og mange arbeidsgivere ønsker å påskjønne sine ansatte ved å gi en julegave. Er en slik påskjønnelse skattefri eller skattepliktig for den som mottar gaven? 

Gaver mottatt i arbeidsforhold er naturalytelser, og som hovedregel er de skattepliktige på lik linje med kontant lønn. Det finnes imidlertid unntak som gjør at gaver i noen sammenhenger vil være skattefrie. 

 

To ting gjelder

Årlige gaver som eks. sommergaver, julegaver, mv. inntil en samlet verdi på kr 2 000,- per år per ansatt, er fritatt for skatteplikt dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Gaven som gis må være en del av en generell ordning i bedriften
  • Gaven må være en gjenstand, ikke kontanter

Dette betyr at de ansatte gjennom året kan få gaver fra arbeidsgiver skattefritt, så lenge alle ansatte i bedriften får det samme og gavenes verdi til sammen ikke overstiger kr. 2 000,- per ansatt per år. 

Overskrides denne verdien, er ikke lenger vilkårene oppfylt og det overskytende beløpet anses som en skattepliktig fordel, som vil være gjenstand for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen rapporteres i a-meldingen som Naturalytelse – Annet.

Gaven kan etter disse reglene ikke være et gavekort som kan veksles i kontanter.


Gaver mottatt fra tredjeparter omfattes også

Gaver ansatte mottar fra arbeidsgivers forbindelser, for eksempel kunder og leverandører, inngår i de skattefrie beløpsgrensene for gaver i arbeidsforhold. Dette medfører at arbeidsgiver må holde oversikt over hva ansatte mottar av gaver fra tredjeparter. 

For eksempel hvis julegave mottatt fra egen arbeidsgiver har en verdi på kr. 1 000,-, så er denne gaven skattefri for den ansatte, så lenge de øvrige vilkårene er innfridd. Hvis samme person får julegave fra en kunde som takk for godt samarbeid gjennom året som har gått og denne gaven har en verdi på kr. 1 500,-, vil dette medføre at total verdi for mottatte gaver dette inntektsåret overstiger beløpsgrensen på kr. 2 000,-. Ergo vil overskytende verdi på kr. 500, mottatt av kunden, anses som skattepliktig fordel. Denne fordelen plikter arbeidsgiver å beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av, og å rapportere i a-meldingen. Arbeidsgiver er altså ansvarlig for at gaver mottatt fra tredjeparter håndteres i henhold til regelverket.


Verdien på gaven 

Det er markedspris som skal legges til grunn for å verdsett verdien på gaven, ikke det arbeidsgiver elle tredjeparten faktisk har betalt for gaven. Det betyr at dersom arbeidsgiver kjøper julegaver til alle sine ansatte, og får kvantumsrabatt på kjøpet, er det likevel opprinnelig markedspris før rabatten ble gitt, som gir verdien på gaven. Denne regelen ble innført fra 1. januar i 2019. 

 

Andre anledninger for skattefrie gaver

Type anledning Skattefri beløpsgrense på gavens verdi
Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år Kr. 8 000,-
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år delelig med 25 Kr. 4 000,-
Ansatt gifter seg Kr. 4 000,-
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år Kr. 4 000,-
Ansatt går av med pensjon Kr. 4 000,-
Ansatt fyller 50 år, deretter ved runde år Kr. 4 000,-

 

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgiver har styringsrett og bestemmer derfor hvilke interne retningslinjer de ansatte må følge.

  • Arbeidsgiver kan sette forbud mot at de ansatte kan motta gaver fra tredjeparter.
  • Dersom arbeidsgiver tillater at de ansatte kan motta gaver fra andre enn egen arbeidsgiver, er det viktig å innføre gode rutiner for hvordan dette skal håndteres.
  • Arbeidsgiver som velger å tillate at det mottas gaver fra tredjeparter må kommunisere ut til de ansatte hvilke interne retningslinjer som gjelder på dette området i bedriften.
  • Det er viktig å presisere at det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken ordning man ønsker å ha i bedriften.