1:
Blogg:

Kjære næringsminister, bærebjelken i norsk næringsliv kan forsvinne

26. mars 2020

Monika Ryan Gillerhaugen, Senior Manager Consulting |

 

26. mars sendte BDO, ved Dag Ramsberg, Partner og SMB-ansvarlig, og Monika Ryan Gillerhaugen, rådgiver og revisor SMB, følgende brev til næringsminister Iselin Nybø.

 

Bærebjelken i norsk næringsliv kan forsvinne

Næringsministeren bekreftet overfor Dagbladet 25. mars at regjeringens tredje krisepakke, som legges frem førstkommende fredag, vil inneholde en form for kontantstøtte til den delen av næringslivet som er rammet av korona-krisen.

Som Norges største revisor og rådgiver for små og mellomstore bedrifter er vi svært positive til at regjeringen nå åpner for en kompensasjon, og ikke bare tilbud om lån. Kun kompensasjon kan redde virksomheter som har mistet sitt inntektsgrunnlag.

Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan en kompensasjonsordning utformes. Vi er daglig i kontakt med flere av våre kunder i hele landet, og basert på deres tilbakemeldinger ønsker vi å formidle følgende:

 

Vi kan stå overfor en SMB-massakre

Hvis kompensasjonsordningen regjeringen tilbyr ikke er god nok, kan vi i 2021 ha et næringsliv i Norge som primært består av statseide og utenlandskeide virksomheter. Mer enn 95 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore med under 20 ansatte. Disse virksomhetene står for 42 prosent av verdiskapingen fra private selskaper i Norge og 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv*.

Svært mange av disse har mistet sitt inntektsgrunnlag, både fordi staten har pålagt dem å stenge eller fordi smittevernrådene gjør at kundene holder seg unna. En kompensasjonsordning som kun dekker en begrenset del av driftskostnadene, vil ikke være nok. En ansvarlig bedriftsleder plikter å ta den tunge veien til skifteretten hvis det i overskuelig fremtid ikke er mulig å drive med lønnsomhet.

Virksomheter som har fått pålegg om å stenge må få dekket inntil 100 prosent av sine driftskostnader. Andre virksomheter som har fått et dramatisk inntektsfall må få dekket en stor nok andel av sine driftskostnader til å overleve.

 

Regjeringen ba om en gründer-dugnad, det forplikter

Så sent som 6. november i fjor sa statsminister Erna Solberg at «hvis vi ønsker et samfunn hvor gründere skal våge, så må det både være lov å feile og lov å lykkes». Mange har fulgt Solbergregjeringens oppfordringer siden 2013 om å ta risiko og starte nye virksomheter. Mange av disse har lykkes i å skape suksessfulle bedrifter, skapt arbeidsplasser og bidratt vesentlig til fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

At de nå plutselig ikke er levedyktige skyldes ikke at de har tatt for høy risiko, men at de er beordret til å stenge eller stenger på eget initiativ for å bidra til å redusere smittespredning. Tilsvarende gjelder for etablerte virksomheter med tydelige ambisjoner om vekst. 

Dette er ikke tiden for å straffe eiere og bedriftsledere som satser egen privatøkonomi for å skape og utvikle trygge arbeidsplasser og lønnsom forretning.

Norske små- og mellomstore bedrifter vil belønne regjeringen for hjelpen Vi ser allerede at mange norske virksomheter håndterer situasjonen med pågangsmot og kreativitet. De endrer forretningsmodellene sine for å finne nye måter å tjene penger, dekke kostnader og holde ansatte i arbeid. Uten tryggheten for å kunne betale regningsbunken som stadig blir høyere er pågangsmotet fånyttes. Om regjeringen faktisk foreslår en kompensasjonsordning som fungerer vil små og mellomstore bedrifter ha ryggen fri til å satse videre.

Regjeringen bør derfor ikke være bekymret for at en generøs kompensasjonsordning er bortkastede penger. Tvert imot mener vi at en generøs ordning vil gi en svært solid avkastning for staten over tid, både i form av å bevare og skape nye arbeidsplasser, økte skatte- og avgiftsinntekter og et styrket privat næringsliv.

Regjeringen har pengene, virksomhetene trenger dem og de fortjener dem. Det haster. 

 

*Norske bedrifters verdibidrag – NyAnalyse og DNB, januar 2018