Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

08. mai 2020

Sigbjørn Sørensen , Senior Manager, BDO Advokater |

 

Flere selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekt på grunn av koronautbruddet. Det finnes heldigvis en egen ordning og her er det du trenger å vite om denne. 

Dersom du er selvstendig næringsdrivende og ikke omfattes av den «vanlige» kompensasjonsordningen, kan det være smart å se om du kan få kompensasjon fra ordningen som særskilt gjelder selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mens den vanlige kompensasjonsordningen skal dekke uunngåelige kostander, dekker denne ordningen inntektsfallet uten å se på kostnader.  

 

Hvordan virker ordningen? 

Denne midlertidige ordningen  

  • gjelder fra 14. mars 2020 
  • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet 
  • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene  
  • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp) 
  • baserer utbetalingene på gamle og nye inntektsopplysninger 

 

Hvem omfattes av ordningen? 

Ordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag over 0,75G (ca. 75 000), i aldersgruppen 18–67 år, som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av korona. For å være omfattet av ordningen er det en forutsetning at næringsvirksomheten ble etablert før 1. mars 2020. 

 

Hvilke inntekter omfattes av ordningen? 

Det er bare inntekter fra næring eller oppdrag som omfattes av ordningen, og dersom du har arbeidsinntekt (altså personinntekt som gir rett til blant annet dagpenger), vil dette bli trukket ut av grunnlaget for beregningen, slik at det er differansen mellom 6 G og summen av næringsinntekten som danner grunnlaget for beregningen. 

80 prosent av inntektstapet fra næringen kompenseres.  

Den første gangen du søker må du dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod.  

Har du tapt hele eller deler av inntekten, kan du få kompensert 80 prosent av den tapte inntekten opp til 6G (599 148 kroner). 

 

Hvordan beregnes kompensasjonen? 

Denne ordningen skal begrense tap ut fra tidligere inntekter. Tidligere inntekter blir lagt sammen til en gjennomsnittsinntekt som kalles beregningsgrunnlaget. Kompensasjonen beregnes altså på bakgrunn av den faktiske næringsinntekten du har hatt tidligere. 

  • Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper kan vi bruke inntekter fram til 1. mars 2020. 
  • Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på din personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn. 

Beregningsgrunnlaget og eventuelle inntekter i måneden det søkes for, er viktige elementer i beregningen av ditt inntektstap.   

 

Dersom du har annen lønnsinntekt, beregnes støtten på følgende måte: 

Per er arbeidstaker og har inntekt som selvstendig næringsdrivende i tillegg. Han har tapt all inntekt som selvstendig næringsdrivende på grunn av koronasituasjonen.  

Per sin årlige arbeidsinntekt på 350 000 kroner, trekkes fra 6G (600 000 kroner). Han kan kun få kompensert 80 prosent av 250 000 kroner for tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende. 

Per hadde en årlig inntekt som selvstendig næringsdrivende på 400 000 kroner, men han får kun kompensert for en inntekt på 250 000 kroner.  

Per vil da få 80 prosent av 250 000 kr pr år, som er 200 000 kroner. Det gir en beregnet månedsinntekt på 16 667 kroner. 

 

Dersom du ikke har annen inntekt, beregnes støtten slik: 

Kari er selvstendig næringsdrivende, og har ingen andre inntekter i tillegg. Hun har delvis tapt sin næringsinntekt på grunn av koronasituasjonen. I måneden det søkes for hadde hun en inntekt på 10 000 kroner.   

Hennes næringsinntekt i 2019 (pensjonsgivende inntekt) var på 400 000 kroner.  

80 prosent av dette utgjør 320 000 kroner pr år. Det tilsvarer en månedsinntekt på 26 667 kroner.  

Dette beløpet reduseres med et beløp som tilsvarer 80 prosent av inntekten på 10 000 kroner som hun hadde i måneden det søkes for.  

Dermed utbetales det 18 667 kroner (26 667 kroner – 8 000 kroner) til Kari i måneden det søkes for. 

 

 

Søknaden 

For april kan du kan søke fra og med 4. mai 2020. Da kan du søke om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Du søker altså etterskuddsvis. 

Slik finner du ut når du kan søke for første gang: 

 1.    Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag) 

 2.    Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (disse dagene må du selv dekke) 

 3.    Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til 

 

Eksempel: Inntektstapet ditt startet 16. mars. Når du har telt fremover med de 16 dagene du selv skal dekke, kommer du frem til at du kan søke kompensasjon fra 1. april. Ettersom du må søke etterskuddsvis, kan du tidligst søke i begynnelsen av mai. 

Du kan søke på nytt for hver ny måned du har inntektstap på grunn av koronasituasjonen. 

 

Hvordan blir ytelsen utbetalt? 

Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis, da næringsinntekter i ytelsesperioden skal komme til fradrag. 

 

Hvordan søker jeg? 

Søknaden finner du på nav.no. 

Skulle du ha noen spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, så må du gjerne ta kontakt med oss.