Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kompensasjonsordningen: endringer for april og sesongvirksomheter

18. mai 2020

Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |
Trine Agathe Lorentzen , Partner, BDO Advokater |

 

16.mai kom endelig det som mange har ventet på, nemlig avklaringer om sesongvirksomheter og lønnskostnader og andre endringer i kompensasjonsordningen. Her er dette oppsummert. 

Siden forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble presentert for en måned siden, har vi og mange berørte virksomheter ventet på tilpassede regler for hvordan sesongvirksomheter skal håndteres. Det samme gjelder om visse lønnskostnader kan anses som faste og uunngåelige. Fredag kveld kom departementet tilbake med endringer i kompensasjonsordningen. 16.mai ble det åpnet for å søke om støtte for april måned. 

 

Endringer i kompensasjonsordningen 

Det gjøres følgende endringer i kompensasjonsordningen med virkning fra april: 

Egenandelen reduseres fra NOK 10 000 til 5 000. 

Hvert foretak kan motta gaver med inntil NOK 3 000 uten at dette skal medregnes i omsetningen. 

Foretak som driver med dyrehold som en del av tjenesten, og der hensyn til dyrevelferd gjør at det er nødvendig med en viss bemanning, kan inkludere kostnader til dyrefôr og uunngåelige lønnskostnader som en del av de faste kostnadene som er støtteberettiget. Det er presisert at oppdrettsnæringen ikke omfattes. Andre «uunngåelige lønnskostnader» omfattes ikke. 

 

Innføres sesongfaktor for sesongvirksomheter  

Spesielt for sesongvirksomheter er at de kan ha store deler av omsetningen konsentrert i en kort periode på året, mens kostnadene løper gjennom hele kalenderåret. Det gjelder for eksempel skidestinasjoner, landbruk og fornøyelsesparker for å nevne noe. For de virksomhetene som har store deler av omsetningen i vårmånedene, har koronaepidemien rammet hardt. I forhold til kompensasjonsmodellen har det vært usikkert hvordan inntekter og kostnader skal periodiseres. Dette er bakgrunnen for at det nå innføres en sesongfaktor som beregner inntekt og kostnader for hver enkelt måned.  

 

Hvilke sesongvirksomheter omfattes? 

Følgende vilkår må oppfylles: 

1. Foretaket må yte tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller være virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken. 

2. 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, må være innenfor en periode på maksimalt seks måneder. 

 

Eksempel: Bruk av sesongfaktor 

Departementet har fastsatt at sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12. Dette gir følgende formel: 

Sesongfaktor = (omsetning x måned 2019 / omsetning 2019) x 12  

Departementet har skissert følgende eksempel: 

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3.  

Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn. 

Også i månedene utenfor høysesong skal sesongfaktoren benyttes. Dermed vil støtten bli tilsvarende redusert i lavsesong. 

Endringene vil få virkninger fra mars måned. Det er imidlertid først i søknadsrunden for mai at denne beregningsmodellen vil tre i kraft. Muligheten til å søke om støtte for mai åpner i midten av juni. Dette innebærer at sesongvirksomheter enn så lenge kan søke om støtte etter de ordinære reglene. Sammen med søknad om støtte for mai beregnes da støtte for tidligere måneder justert med sesongfaktoren. For lite utbetalt støtte vil bli etterbetalt.  

Departementet varsler at de vil komme tilbake til en ordning med kompensering av kostnader til vedlikehold for denne typen virksomheter, f.eks for alpinanlegg. 

Departementet har varslet at det gjenstår å avklare om de nye beregningsreglene tilfredsstiller EØS-regelverket.  

 

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen for sesongvirksomheter må du gjerne ta kontakt med oss.