Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kontantstøtte til eiendomsselskaper?

18. april 2020

Hanne Fritzsønn , Partner, BDO Advokater |
Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |

I regjeringens proposisjon om kontantstøtte til næringslivet stod det at inntekt eller avkastning fra fast eiendom ikke skal regnes som omsetning. Som konsekvens ble eiendomsselskap som hovedsakelig driver med utleie av fast eiendom ekskludert fra kontantstøtten. Søndag 5. april oppdaterte departementet pressemeldingen fra 2. april med at leieinntekter vil være regnet som omsetning for foretak som har utleie av eiendom som sin virksomhet. Dette ble bekreftet i forskriften som ble presentert fredag 17. april.

Da vi leste regjeringens lovforslag om kompensasjonsordningen ble vi skuffet over å se at leieinntekter fra utleie av fast eiendom ikke skulle anses som omsetning. 

«Som omsetning regnes ikke inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.»

Dette ville bety at mange av våre kunder ikke ville få glede av kontantstøtten til tross for kvalifiserende omsetningssvikt. Flere av våre kunder hadde allerede fulgt oppfordringen og gitt leietakere redusert leie for å bidra i dugnaden. Andre igjen har leiekontrakter der en stor del av leien er omsetningsbasert. Med leietakere som har måttet stenge på grunn av myndighetenes pålegg, eller på grunn av sviktende kundegrunnlag skal det ikke lange tiden til før omsetningsnedgangen blir høy og gjelden krevende å betjene. At de ikke skulle få samme rett til støtte så vi ingen begrunnelse for i proposisjonen. 

Vi har antatt at begrunnelsen for å ekskludere eiendomsbransjen har vært at de indirekte får støtte ved at leietakerne får kontantstøtte siden husleie er en av de største enkeltkostnadene. Samtidig har vi vært håpefulle om at det ville komme utvidelser når man ser hvordan også denne bransjen rammes. At endringen skulle komme før Stortinget hadde vedtatt forslaget og før finanskomiteen var ferdig med sin behandling hadde vi ikke regnet med. 

Om det var finanskomiteen som ønsket endringer, eller om noen i departementet kom på andre tanker i løpet av den første helgen i april, vites ikke, men i løpet av søndag 5. april ble pressemeldingen fra 2. april oppdatert. Det ble slått fast at leieinntekter ville regnes som omsetning for foretak som driver med utleie av eiendom. 

Vi finner både lovgivningsteknikken og offentliggjøringen noe utradisjonell. I mangel av oppdaterte nyhetsvarsler eller pressemeldinger om endringen, er det ikke gitt at de berørte får nødvendig informasjon om endringene. 

Stortinget vedtar loven på grunnlag av proposisjonen og ikke oppdaterte pressemeldinger, ei heller opprinnelige pressemeldinger for den saks skyld. Et søk på “eiendom” i innstillingen fra finanskomiteen gir kun 2 treff. Først der et mindretall «mener det er uakseptabelt hvis fellesskapets skattepenger ender med å berike eiendomsbaroner og rike eiere» og deretter «at mye næringseiendom i Norge er eid av internasjonale oppkjøpsfond, som neppe vil føye seg etter oppfordringer om å delta på dugnaden». 

I den oppdaterte pressemeldingen skriver regjeringen følgende om proposisjonen;

«I Prop. 70 LS (2019-2020) fremgår det at omsetningstallet som skal ligge til grunn for beregning av kompensasjonen, ikke skal inkludere avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler. Med avkastning fra fast eiendom menes realisert eller urealisert gevinst og tap ved henholdsvis salg eller verdiendring av eiendommen. Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester.» 

Hvis oppdateringen ikke skyldes diskusjonene i finanskomiteen lurer vi litt på hvilken rettslig betydning det har for regjeringens forskriftsadgang når det er dårlig samsvar mellom det som blir presentert for Stortinget i proposisjonen og en oppdatert pressemelding. 

Det er flott at regjeringen ser at formuleringen i proposisjonen var egnet til å misforstås og at de rydder opp i dette. Vi håper endringene ble kommunisert bedre til Stortinget enn det ble til resten av oss. Regjeringen har nå også fulgt opp det som ble sagt i pressemeldingen gjennom  dagens forskrift slik at  § 2-2 3. ledd kun ekskluderer “annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie” fra omsetningsbegrepet.

Vi er  glade for at politikerne ser verdien av at de gårdeiere som tar sin del av dugnaden og gir leietakerne rabatter eller som blir direkte påvirket av krisen ved reduserte omsetningsbaserte leieinntekter og på denne måten får redusert sin omsetning med minst 20% i mars, eller minst 30% i april og mai også får rett til kontantstøtte. Noe annet ville ikke være rimelig!


For en nærmere gjennomgang av de vilkår som gjelder vises det til vår blogg om forskriften som du finner her.

Spørsmål eller trenger du bistand? Ta kontakt med en av oss eller ditt lokale kontor her.