Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Korona-rammede virksomheter kan få midler til kurs og opplæring

22. april 2020

Tina-Irene Amundsen , Manger, rådgivning |

 

Regjeringen har doblet rammetilskuddet til fylkeskommunene for støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BiO). På den måten kan flere virksomheter bruke ledig kapasitet til å heve kompetanse, omstille seg for fremtiden og øke egen konkurranseevne. Her får du en oversikt over hva din virksomhet kan få støtte til og når du må søke. 

 

Norsk næringsliv står i en krise som rammer verre enn vi kunne klart å forestille oss. Mange virksomheter har permittert ansatte og flere virksomheter må omstille seg for å være levedyktige i tiden fremover. Denne perioden kan likevel også gi noen muligheter. Blant annet er det flere og flere virksomheter som benytter situasjonen til å tilby ansatte kompetanseutvikling gjennom opplæring og e-læringskurs. Regjeringen og fylkeskommunene har også sett denne muligheten og tilbyr støtte til nettopp dette. På den måten er det mulig å utvikle virksomhetens samlede kompetanse og komme styrket ut av krisen. 

 

Økt støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 

Krisepakken som regjeringen lanserte 31. mars inneholdt 50 millioner i økt rammetilskudd til fylkeskommunene for å forsterke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BiO) i bedrifter som rammes av de nasjonale tiltakene mot smittespredning. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner. 

Ordningen skal legge til rette for at flere virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetanse, omstille seg for fremtiden og øke egen konkurranseevne.  

 

Dette kan din virksomhet få støtte til 

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene for å kunne ivareta ulike regionale behov. Dette innebærer at det kan forekomme forskjeller mellom fylkeskommunene, men felles for alle ordningene er: 

  • Opplæringsopplegget må være kortere enn 26 uker 
  • Inntil 80-90 % av totalkostnaden kan dekkes 
  • Delvis permitterte ansatte kan delta i opplæringen 

Midlene skal gå til kompetanseheving av ansatte for å sikre arbeidsplasser og styrke bedrifters omstillings- og konkurranseevne. Omstilling kan eksempelvis skje i form av endring i bedriftens produksjon og tjenester eller etablering på nye markeder. Ordningen støtter ikke ordinær opplæring, som for eksempel HMS-kurs eller opplæring som er obligatorisk for at medarbeiderne skal oppfylle krav til kompetanse og sertifiseringer. 

Ordningene lyses ut på www.regionalforvaltning.no  Enkelte fylkeskommuner har også informasjon på sine nettsider.  

 

Når er fristen for å søke? 

Søknadsfristene i de ulike fylkene er som følger: 

Fylke Søknadfrist
Agder 8. mai
Innlandet Neste frist annonseres snart
Møre og Romsdal

Løpende

Nordland Løpende
Oslo Løpende
Rogaland Frist annonseres snart
Vestfold og Telemark 15. mai
Troms og Finnmark Løpende
Trøndelag Løpende
Vestland Løpende
Viken Løpende

 

Det er bedriftene som selv må søke om tilskudd.  

 

Aktuelle kurs for din virksomhet 

Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Her er noen eksempler på hvordan du kan tenke, men vi presiserer at dette kun er eksempler. Det er den enkelte virksomhets behov som bør være avgjørende for hva den søker om tilskudd for: 

 

Digital omstilling 

Har din virksomhet måttet gjennomgå en digital omstilling, med betydelig behov for kompetanseutvikling?  

Leveres flere tjenester digitalt som du tidligere leverte fysisk? 

Har dere startet nettbutikk? 

Det er da nødvendig med kompetanseheving knyttet til den digitale omstillingen, for eksempel: 

  • Kurs innen informasjonssikkerhet 
  • Kurs innen personvern 

 

Strategisk omstilling 

Har store deler av ditt inntektsgrunnlag falt bort eller endret karakter?  

Må du tenkte nytt rundt egen forretningsmodell for å sikre bedriften for fremtiden eller ser du potensiale for videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester?  

Det er da nødvendig med kompetanseheving knyttet til strategisk omstilling, for eksempel:  

  • Kurs innen strategiutvikling 
  • Kurs innen bærekraftig utvikling og FNs 17 bærekraftsmål med fokus hvordan virksomheten kan tilpasse sin egen strategi til disse for å sikre en bærekraftig og levedyktig virksomhet i fremtiden 

 

Omstilling rundt arbeidskraft og varer 

Har din tilgang på arbeidskraft eller varer endret seg?  

Må du for eksempel finne nye leverandører fordi dine gamle er forhindret grunnet permitteringer eller stengte landegrenser?  

Eller kanskje vil du forsøke deg i en offentlig anbudskonkurranse?  

Det er da nødvendig med kompetanseheving knyttet til omstilling ifm., for eksempel:  

  • Kurs i forebygging av sosial dumping og etablering av systemerer for oppfølging av sosiale og miljøkrav 
  • Kurs i risikovurderinger og opplæring i å se faresignaler knyttet til sosial dumping 
  • Kurs innen offentlige anbud  

 

Er du interessert i et av våre kurs eller bistand til søknad om BiO-midler? BDO hjelper med vurdering av aktuelle kurs og søknad om midler og tilbyr en rekke digitale opplæringsopplegg som kan dekkes av BiO-midlene fra fylkeskommunen. 

Ta kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor.