• Kraftsektoren – endringer i rentebegrensningsreglene
Blogg:

Kraftsektoren – endringer i rentebegrensningsreglene

10. mars 2019

Boye Berge, Partner, BDO Advokater |

Med virkning fra og med inntektsåret 2019 er det innført endringer i rentebegrensningsreglene der kraftselskap er eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.

I tilfeller hvor konsernselskap har konsoliderte netto rentekostnader på mer enn MNOK 25, er rentekostnader fradragsberettiget kun opp til 25% av skattemessig EBITDA. Overskrides denne grensen kan konsernselskap likevel unngå renteregulering ved å benytte seg av en av to alternative avviksregler for egenkapital.

Selv om rene norske konsern som hovedregel ikke blir påvirket av de endrede reglene, så kan avviksreglene påvirke fradraget for renter på ansvarlige lån som er gitt av kommuner og fylkeskommuner til kraftselskaper. Årsaken er at definisjonen av «nærstående» i bestemmelsen er strammet inn slik at kommuner og fylkeskommuner vil bli anset som en og samme eier i henhold til rentebegrensningsreglene. Dette vil for mange kraftselskaper som eies av kommuner og fylkeskommuner føre til økte negative skattemessige konsekvenser gjennom redusert skattefradrag for rentekostnader

Slike konsern bør derfor utføre en nøye analyse av finansstrukturen i konsernet og få vurdert om det bør gjøres tilpasninger i kapitalstrukturen.

BDO Advokater AS har betydelig erfaring på området og bistår klienter med slike vurderinger.

Kontaktpersoner er Partner/Advokat Boye w. Berge (email: [email protected], tlf.: 971 44 262) og Partner/Advokat Bård Braathen (email: [email protected], tlf.: 412 97 307).