Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kritisk for idretten at sponsing ikke er inkludert i kompensasjonsordningen

03. september 2020

Morten Thuve , Partner, rådgivning |
Kjetil Ardem , Partner, revisjon |

Søknadsfristen til kompensasjonsordningen for idrett og frivillig sektor nærmer seg, men et viktig element for idretten mangler. Det er nemlig ikke tatt høyde for inntektstap fra sponsing i ordningen. Har regjeringen misforstått begrepet sponsing?

Kompensasjonsordningen innebærer at idretten skal få dekket store deler av sitt inntektstap fra avlyste arrangementer og dermed være i økonomisk stand til å kunne opprettholde sitt aktivitetstilbud, når det nå igjen er tillat med aktivitet for barn og unge. Men det kompenseres ikke for tapte

sponsorinntekter. Her mener vi at Regjeringen og Kulturdepartementet må ha misforstått hva sponsorinntekter benyttes til i breddeidretten. Dette vil medføre at mange klubber vil måtte gjøre en kraftig reduksjon i aktivitetstilbudet til barn og unge, i verste fall i flere år fremover, på grunn av etterslepet etter årets underskudd. I denne artikkelen beskriver vi hvorfor. 

I forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet er det gitt en særskilt avgrensning i forskriftens § 2-3, 1.ledd:

Ordningen omfatter alle typer inntekter fra arrangement med unntak av:

  • sponsor- og reklameinntekter
  • pengegaver


Forskriften presiserer videre i 2. ledd:

Det gis ikke kompensasjon for bortfall av (…) pengeinnsamlinger som helt eller delvis kunne latt seg gjennomføre på annen måte.

Bortfall av sponsorinntekter vil med andre ord ikke bli kompensert, mens bortfall av midler fra pengeinnsamling kan bli kompensert (hvis det ikke kunne latt seg gjennomføre på annen måte). Grensedragningen mellom sponsorinntekter og pengeinnsamlinger er etter vår mening høyst uklar. I tillegg står sponsor- og reklameinntekter i sammenheng, noe som forsterker vårt inntrykk av at sponsorinntekter er tolket til å utgjøre penger som gis mot et krav om en motytelse i form av reklame, f.eks. bannere, draktreklame mv.

 

Sponsorinntekter kan være bærebjelken

I mange tilfeller er sponsorinntekter en vesentlig faktor for gjennomføring av et arrangement, og arrangementet i seg selv kan også være selve bærebjelken for klubbens drift. Det faktum at mange arrangementer er finansiert ved bruk av sponsorer, betyr at pengene fra sponsor er en vesentlig del av likviditeten som gjør at arrangøren kan gjennomføre arrangementet og drifte klubben gjennom året. For eksempel kan arrangøren ha valgt å subsidiere deltakeravgiften for å kunne inkludere alle typer deltakere i klubbens aktiviteter, uavhengig av deltakers økonomiske bæreevne. Alternativt kan arrangøren benytte sponsorinntekter til å tilby et arrangement med høyt kvalitetsnivå, men likevel kunne holde deltakeravgiften på arrangementet på et nivå som gjør at alle som ønsker å delta, kan delta.

For et stort arrangement har arrangøren gjerne jobbet gjennom en hel sesong, inngått avtaler, betalt lønn til administrasjonen mv. og vil ved bortfallet av både deltakeravgift og sponsorinntekter i et slikt tilfelle kunne komme i en alvorlig økonomisk situasjon, dersom kun deltakeravgiften dekkes.

 

Vil ikke ha mulighet til å drifte som normalt

En av de største utfordringene med at disse inntektene ikke dekkes av kompensasjonsordningen er at klubben ikke lenger vil ha finansiering til å drifte som normalt. Et årlig arrangement kan generere hele den økonomiske «bærebjelken» i en klubb. Uten inntektene fra dette arrangementet vil klubben ikke ha en tilstrekkelig inntekt til å kunne drifte sitt vanlige aktivitetstilbud til medlemmene. Det tar lengre tid å omstille seg enn hva klubbene har kunnet klare denne våren og sommeren. Dermed står mange klubber i fare for at basisaktiviteter for barn og unge ikke kan opprettholdes og ikke minst kan ha et nivå som barn og unge fortjener å få. I verste fall gir dette ringvirkninger i mange år fremover. Disse arrangørene er frivillige og bruker alle midlene de får inn på barn og unge. Måten de klarer å skaffe overskudd fra arrangementene er ikke ved hjelp av sponsorinntekter alene, men med stor andel dugnad fra klubbens barn og unge, og deres foreldre. Når arrangementet denne våren/sommeren måtte avlyses, mister man dermed dette overskuddet, og dermed klubbens viktigste finansieringskilde. Dette er midler som direkte skulle komme barn og unge til gode og gjør at deltakeravgifter/medlemsinntekter holdes på et nivå slik at alle samfunnslag kan få være med.

For klubber som BDO kjenner til, er sponsorinntektene i disse eksemplene dermed mer å regne som «pengeinnsamlinger», ref. 2. ledd, enn sponsor- og reklameinntekter som gis mot et krav om motytelse. Men forskriften, slik den er utformet, gjør at denne typen inntektsbortfall ikke blir kompensert. Dermed vil mange klubber måtte gjøre en kraftig reduksjon i aktivitetstilbudet til barn og unge, i verste fall i flere år fremover på grunn av etterslepet etter årets underskudd. BDO har derfor tatt initiativ til å avklare dette gjennom å opplyse både Idrettsforbundet, Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet om situasjonen.

 

Du kan lese mer om kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillig sektor her