Blogg:

Kronekursen stuper – foretak må påse bruk av rett valutakurs for regnskapsformål

19. mars 2020

Pål-Magnus Lilleberg , Partner, revisjon |
Nina Servold Oppi , Partner - Fagavdelingen |

Transaksjoner i utenlandsk valuta skal regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet.

Mange foretak benytter gjennomsnittlige ukentlige eller månedlige valutakurser som praktisk tilnærming. En slik tilnærming forutsetter at bruk av gjennomsnittskurser ikke medfører vesentlige avvik fra hva som ville vært tilfelle, hvis valutakursen på transaksjonstidspunktet benyttes. Bruk av gjennomsnittlige kurser kan dermed være akseptabelt når valutakursen er relativt stabil over den perioden gjennomsnittet beregnes.   

Vi har de siste dagene sett store fall i kronekursen. For foretak med betydelig transaksjoner i valuta, er det høyst tvilsomt om forutsetningen for bruk av gjennomsnittskurs vil være til stede. 

Foretak med betydelig antall transaksjoner i valuta, må derfor vurdere om det nå er behov for å benytte daglige valutakurser. Rent praktisk kan det være vanskelig i etterkant å endre benyttede valutakurser, som ofte er lagt inn i regnskapssystemet. Dette er dermed en vurdering som bør gjøres så fort som mulig.  

Synes du dette var nyttig? Les alle våre artikler om korona-krisen her.