Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Lønnstilskuddsordningen utvides

11. september 2020

Ole Kristian Grime, Advokatfullmektig, BDO Advokater |

Stortinget vedtok tidligere i år at arbeidsgivere som tar permitterte ansatte og lærlinger tilbake i jobb kan søke om tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Regjeringen har nå foreslått å utvide ordningen til å gjelde for månedene oktober, november og desember. 

Forslaget er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene, og gi arbeidsgiver insentiver til å ta permitterte tilbake i jobb. 

Ordningen vil gjelde for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar permitterte tilbake. 

 

Forutsetningen for støtte

Forutsetningen for å få støtte for månedene oktober, november og desember er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Videre stilles det krav til at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen.

Maksimalt tilskudd er 15 000 kroner i måneder i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid. Ordningen gjelder alle ansatte og lærlinger, enten vedkommende har vært helt eller delvis permittert.

Det forventes at utvidelsen av lønnstilskuddsordningen vedtas av Stortinget på tilsvarende vilkår som gjeldende ordning, men med en utvidelse til å gjelde for oktober, november og desember.

Søknadsportalen skal etter planen bli tilgjengelig i oktober 2020 på lonnstilskudd.no. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Skatteetaten.

Søker plikter å gi riktig og fullstendige opplysninger i søknaden, og varsle om endringer som kan ha betydning for tilskuddet. Du kan lese mer om ordningen her eller på lonnstilskudd.no.

 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Du finner oss over hele Norge, blant annet i OsloTrondheim og Bergen. Du kan også lese mer om våre advokattjenester her.