• Ny analyse: Bilbransjen bremser, men er det forbigående?
Blogg:

Ny analyse: Bilbransjen bremser, men er det forbigående?

28. oktober 2019

Det har lenge vært forventninger i bilbransjen om fall i omsetningsvekst og økt press på marginer. Nytt for året er vårt analyseverktøy der du selv kan sammenligne bilmerker, og se nærmere på det du mener er den mest relevante informasjon. 

BDO har oppdatert sitt interaktive analyseverktøy Power BI med de siste tallene fra bilbransjen. Nytt for året er at du selv kan sammenligne bilmerker, og se nærmere på det du mener er den mest relevante informasjonen. 

Analysen finner du her. 

På seminaret «Fremtidsutsikter for bilbransjen» som BDO arrangerte sammen med Automotive Consulting Group før sommeren, presenterte BDO en analyse av bilbransjens utvikling, størrelse og struktur frem til 2017. Det har lenge vært populært å spå privatbilismens død, men analysen pekte på at endringene i bransjen tar lenger tid enn antatt. Samtidig viser data fra SSB at antallet personbiler i Norge fortsatt er økende, mens reisevaneundersøkelsen til Statens Vegvesen peker på kun en liten nedgang i bilbruk og marginale endringer i reisevaner.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i sin rapport «Battery electric vehicle user experiences in Norway’s maturing market» av august 2019, konkludert med at familier med en eller flere elbiler, kjører mer enn familier med fossile biler. Når stadig flere kjøper elbil og de som har elbil kjører mer enn de som har fossile biler, er da spådommene om privatbilismens snarlige død realistiske?

Med regnskapstallene for 2018 klare har vi sett nærmere på utvikling og trender ved det norske markedet. Blant annet undersøker vi om;

  • Hvordan går det egentlig med bilbransjen i Norge?
  • Bilmerker: går noen merker bedre enn andre?
  • Forhandlere og ettermarked: Økes konkurransen på ettermarked når bilsalget faller?
  • Stordriftsfordeler: er det forskjeller på store og små forhandlere med tanke på marginer og avkastning.
  • Geografiske forskjeller: er salget eller marginene høyere i ulike deler av landet

 

Et offentlig interaktivt analyseverktøy

I BDOs interaktive analyseverktøyet kan brukerne selv foreta analyser ved sortering på følgende kategorier, og kombinasjoner av disse:

  • Bransjekategori
  • Bilmerker
  • Geografisk tilhørighet (fylke)
  • Omsetningsgruppe

 

Bransjen bremser opp

Når vi ser på utviklingen for bransjen som helhet bremser omsetningsveksten helt opp i 2018. Mens omsetningsveksten i snitt har ligget på ca 12 prosent de foregående årene, økte omsetningen i bransjen med kun 2,5 prosent fra 2017 til 2018. Justert for inflasjon er dette en nedgang på 0,2 prosent (SSB). For en bransje som historisk er volumdrevet skaper dette et ytterligere press på marginene.

 

Utfordrere på vei opp

Elbilsalget har gått i taket det siste tiåret og det har kommet flere nye aktører inn i markedet. Det er derfor interessant å se på utviklingen mellom de tradisjonelle «folkemerkene» og «utfordrerne» i markedet. 

Om vi ser på Volkswagen på den ene siden og Tesla på den andre, ser vi at omsetningsveksten til Volkswagen over perioden har vært negativ. Teslas omsetning på den annen side har vært sterkt voksende i perioder med introduksjoner av nye modeller. På marginsiden ser vi også at Volkswagens marginer er på vei ned, mens Teslas er på vei opp.

Ettersom statistikk viser at stadig flere kjøper elbil og at folk med elbil kjører mer enn folk med fossile biler, er det interessant å se på Tesla som er eneste aktør som kun har elbiler. Vi ser at omsetningen til Tesla avhenger av introduksjonen av nye modeller i stadig flere prisklasser. Vi ser at marginene til Tesla øker i kontrast med resten av markedet. Dette kan også indikere at det er lønnsomt å «eie» hele verdikjeden.

Dersom denne trenden er overførbar til nye aktører i markedet, og/eller etablerte merker som i disse dager øker sitt tilbud av kurant prisede elbilmodeller, kan vi potensielt se en fremtidig vekst i den norske bilbransjen igjen i nær fremtid.

 

Marginene fortsatt høyest for verksted og bilservice

Som forventet ser vi at verksted og bilservice fortsatt utkonkurrerer forhandlerne betydelig på marginbildet. Samtidig har ikke forhandlerne klart å ta en større del av markedet og blir fortsatt slått på omsetningsvekst mot verksted. 

Den samme trenden ser vi for dekkservice, hvor marginene tar seg noe opp fra tidligere år og nå ligger høyere enn snittet for bransjen som helhet.

 

Reduserte stordriftsfordeler

Tidligere år har store aktører i markedet (omsetning større enn MNOK 250) oppnådd en høyere avkastning på egenkapital enn de mindre aktørene. Dette endret seg i 2018, noe som kan skyldes flere forhold som utbyttepolitikk og/eller modellportefølje.

I 2018 slet flere av de store aktørene i markedet med en mindre attraktiv bilpark for det norske markedet på grunn av manglende plug-in hybrider og elbiler. Det var til tider også etterspørselsoverskudd av kurante modeller fra fabrikk. Samtidig var importen av endagsregistrerte elbiler som Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf, Kia Soul og BMW i3 høy i 2018. Importen og salget av slike biler kan ha virket positivt inn på mindre, merkeuavhengige forhandlernes bunnlinje.

 

Geografiske forhold

Videre er det interessant å se på forskjeller mellom ulike landsdeler. I byene kan en grønnere miljøpolitikk med bompenger, bredt kollektivtilbud, flere lademuligheter for elbil og dieselforbud potensielt redusere veksten i bilsalget og øke presset på marginene. Samtidig ser vi at disse forholdene er annerledes i andre deler av landet, hvor lønnsomheten er høyere og veksten i omsetning mer stabil.

 

Kort fortalt

Bransjen har de siste par årene bremset betydelig opp, noe som kan skyldes en mangel på attraktive modeller i form av el- og hybridbiler. Med en økt tilførsel av attraktive modeller i det norske markedet fra og med 2019 er det derfor rom for ny vekst. Selv om dette vil legge et press på marginbildet også i tiden fremover er det mye som tyder på at bilbransjen ikke trenger å parkeres helt enda.

Analysen finner du her, og du kan selv trykke deg inn og enkelt se nærmere på akkurat de forholdene som er aktuelt for deg.