• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov – mindreforbruk, merforbruk og ‘bunnlinjen’

29. juni 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Den nye kommuneloven likviderer tidligere begrep overskudd og underskudd mot begrepene mindreforbruk og merforbruk. Skjønt, mindreforbruk blir ikke lenger aktuelt da årsregnskapet skal avsluttes med enten å dekke inn tidligere års merforbruk, eller å avsette mindreforbruk direkte til disposisjonsfond. Etter dette blir således ”bunnlinjen” i kommuneregnskapet enten 0 eller merforbruk. Før det avsluttes med merforbruk, skal dette reduseres med bruk av tilgjengelig fri egenkapital, dvs. disposisjonsfond. Med dette vil driftsregnskapet bli lettere tilgjengelig med færre ’resultatposter’ å forholde seg til, og balansen blir også enklere ved at slike årsavslutningsposter allerede er avregnet mot disposisjonsfondet. Da blir også egenkapitalen enklere framstilt.