• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - lån til ulovlige låneformål og finansielle disposisjoner

19. juli 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Nå blir det økte aktsomhetsregler for lån- og finansinstitusjoner. Tar kommunen opp lån til ulovlige låneformål, blir avtalen ugyldig. Det forutsetter at ‘dette var synlig’ for kontraktsmotpart (långiver). Det samme gjelder om lånet ikke har hjemmel i bevilgning i årsbudsjettet. Det er meningen at kommunen skal dokumentere dette overfor långiver, men det stiller også krav til at långiver skjønner dokumentasjonen. Långiver skal forstå eller burde forstå at et låneopptak eventuelt er ulovlig.

Tilsvarende som for låneopptak stilles det krav til dokumentasjon overfor finansinstitusjoner når kommunen skal gjøre finansielle disposisjoner. Finansinstitusjonene skal i utgangspunktet kunne stole på kommunens risikovurderinger, men dersom finansinstitusjonen er i tvil om disposisjonen innebærer vesentlig finansiell risiko eller ikke, har den et selvstendig ansvar for å foreta nærmere undersøkelser av omstendighetene knyttet til disposisjonen. Først da vil finansinstitusjonen komme i aktsom god tro med hensyn til lovligheten av disposisjonen.