Blogg:

Ny ordning med ekspressfortolling på Svinesund og Ørje

18. september 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager, BDO Advokater |

Den 15. september 2020 introduserte Tollvesenet et pilotprosjekt med ekspressfortolling av varer ved grensepassering på Svinesund. Ordningen har tidligere vært utprøvd ved Ørje tollsted og målet er å oppnå raskere vareflyt og raskere frigjøring av varene. Her er hovedpunktene i ordningen.

Kjøretøyer som har søkt om, og blitt godkjent for, ekspressfortolling må som vanlig sende tolldeklarasjonene sine elektronisk via speditør til tollvesenet før ankomst til grensen. Samtidig må de sende opplysninger om kjøretøyet som frakter varene, og registrere opplysningene om forsendelsen i et nytt registreringssystem. Tollvesenet vil gjennomgå denne informasjonen før grensepassering. Når kjøretøyet passerer grensen må de kjøre inn til eget felt som er merket «Ekspressklarering», og vil da automatisk få enten grønt eller rødt lys. Ved grønt lys kan kjøretøyet passere grensen uten å gå innom tollkontoret, og varene frigjøres automatisk ved passering av grensen. Ved rødt lys må sjåfør innom tollkontoret på grensen og levere dokumentasjon på vanlig måte.

Det er foreløpig mulig å kjøre Ekspress for direktefortolling, transittering og fysisk tollager/direktekjøring (godsregistrering hos tollagerholder), og samtlige forsendelser på kjøretøyet må være knyttet til en av disse prosedyrene. Ordningen kan foreløpig kun benyttes for ordinære varer uten behov for tillatelser, og så fremt godset ikke transitteres tillates kun svenske eksporter som er klarert på forhånd (UGE, EUEIR, ALE).

Næringslivet vil med denne ordningen oppnå raskere vareflyt og raskere frigjøring av varene. Varene kan da kjøres direkte til varemottaker, og tas i bruk umiddelbart.

Hvis ditt selskap ønsker å være med på ordningen med ekspressfortolling, kan dere ta kontakt med tollvesenet og søke om dette. BDO kan bistå med en slik søknad hvis ønskelig. Ta kontakt med en av våre advokater eller les mer om toll og særavgifter her.