Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Nye regler for arbeidsgivere og arbeidstakere er vedtatt av Stortinget

17. mars 2020

 

For arbeidsgivere og arbeidstakere i norske virksomheter får regjeringens tiltak mot koronakrisen stor betydning, og samtlige endringer ble vedtatt av Stortinget på mandag med «umiddelbar virkning». Hva dette konkret innebærer, hefter det fortsatt noe usikkerhet ved. 

Informasjonen på NAVs egne sider tilsier at disse endringene ikke har tredd i kraft enda. Det forventes at avklaringer her vil komme innen kort tid. De viktigste endringene vedrørende rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet kan likevel oppsummeres på følgende vis.

 

Permitteringer

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til to dager. Vi understreker at det ikke er bestemt fra hvilket tidspunkt endringene trer i kraft. Ifølge informasjon fra NAV er arbeidsgiverperioden dermed fortsatt 15 dager inntil videre. 

Det er besluttet at arbeidstakerne skal få utbetalt full lønn i 20 dager etter permittering. Fra og med dag 3 overtar staten lønnsforpliktelsen for de ansatte. Det vil si at arbeidstaker også får 100 % lønn (oppad begrenset til 6G) fra og med dag 3 til og med dag 20 i permitteringsperioden. Etter dette vil arbeidstaker kunne gå over til å dagpenger. 

Fra dag 21 i permitteringsperioden for arbeidstaker gis det dagpenger for 80 % av lønn opp til 3 G, og 62,4 % av lønn fra 3 til 6 G.

Reglene er til dels tekniske, men enkelt sagt: Det vil kun bli beregnet dagpenger av lønn opptil kr 593 196,- (tilsvarende 6 G). Fra dag 21 gis arbeidstaker dagpenger tilsvarende 80 % av lønn opp til 299 574,- og 62,4 % av lønn mellom 299 574,- og 599 148,-. 

 

Sykepenger

Arbeidsgiverperioden ved sykdom reduseres til 3 dager i relasjon til korona-pandemien.

Arbeidsgiver har som utgangspunkt måttet dekke de første 16 dagene av arbeidstakers sykemeldingsperiode. Det er foreløpig ikke klart om endringen fra 16 til 3 dager bare relaterer seg til sykemeldinger knyttet til corona (karantene, smitte, el.). Det er nærliggende å anta at det ved andre, ordinære «sykemeldinger» foreligger en alminnelig arbeidsgiverperiode på 16 dager. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3.

Før endringene ble sykepenger innvilget fra 17. dag. Dekningsgraden er den samme. Ved inntektsbortfall (altså situasjoner som for andre ville medført permittering) er det også vedtatt endringer.

 

Omsorgsdager

Utvides fra 10 til 20 dager og arbeidsgiverperioden skal være tre dager

Dette er de såkalte «sykt barn-dagene». I arbeidsgiverperioden gis full lønn – uten begrensning oppad. Fra dag tre dekker folketrygden all lønn opptil 6 G. Om det er avtalt at arbeidsgiver skal dekke differansen mellom 6 G og lønn, er det trolig gode grunner til å gjøre unntak fra dette i denne situasjonen.