• Risikokonferansen er tilbake 7. mai 2019
Blogg:

Risikokonferansen er tilbake 7. mai 2019

03. desember 2018

Verden er uforutsigbar. Det globale bildet er preget av rivalisering mellom stormakter, svekkelse av vestlig makt, cyberangrep og økt oppmerksomhet på klimautfordringer og bærekraftig utvikling. Det globale bildet påvirker i økende grad norske virksomheter, både offentlig og privat sektor. Under Risikokonferansen 2018 hørte vi Kjell A. Nordström fortelle om en endringstakt flere tusen ganger sterkere enn tidligere. 

BDO har gleden av å invitere til Risikokonferansen 2019, en arena for faglig påfyll og spennende perspektiver på samfunnsaktuelle problemstillinger.


Konferansen arrangeres 7. Mai 2019 på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 (Oslo). BDO har invitert internasjonale og nasjonale eksperter til å dele av sin kunnskap. 


Dagen blir to-delt og vi åpner for muligheten til å delta på halv eller hel dag. Dørene åpnes klokken 08.00. Frem til lunsj vil det bli interessante foredrag for alle på den store scenen på Sentralen. Tidligere Senkveld-profil Harald Rønneberg er konferansier. Harald er selv kjent for å ta stor risiko gjennom innslaget «Harald gjør ting han ikke kan».


Etter lunsj vil det bli gjennomført parallellsesjoner. Her blir det anledning til å gå mer i dybden innenfor utvalgte temaer enn hva vi har gjort tidligere år.


Fullstendig program vil bli kunngjort frem mot konferansen, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av foredragsholderne:


Janne Haaland Matlary – Professor i Statsvitenskap og ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO.
Sverre Diesen – General og tidligere forsvarssjef (2005-2009) som nå arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser.
Lecyca Curiel – fremtidsforsker ved den Nederlandske tenketanken Whetston. Generasjon Z er i ferd med å innta arbeidslivet. Lecyca er selv en del av generasjon Z og holder et foredrag med tittelen «Gen Z on Gen Z». 


Meld deg på her!


Har du spørsmål rundt konferansen, ta kontakt med Kristian Thaysen.