Blogg:

Slik tilpasser handelsbedrifter seg den nye normalen

03. november 2020

Ingrid Lønmo Cappelen, Manager revisjon |

Bilde av handlevogner

I BDOs ferske handelsundersøkelse svarer hele 96 prosent at de anser teknologisk utvikling som viktig eller svært viktig for egen virksomhet. Nesten 40 prosent sier også at de har større fokus på innovasjon nå enn før pandemien inntraff. Usikker på hvor din bedrift bør begynne? Her er fire tips!

 

Vær nyskapende 

Innovasjon var et sentralt tema under Virkes årlige handelskonferanse i september i år. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen, gir koronapandemien gode muligheter for å tenke nytt, særlig for bedrifter som har gjort det godt under krisen. Hele 74 prosent av handelsvirksomhetene i BDOs undersøkelse svarer også at de tror på økt eller uendret omsetning i egen virksomhet de neste 12 månedene.  
Det vil være avgjørende å vurdere om, og eventuelt hvor mye av, de positive ringvirkningene selskapet ditt opplever som vil vare over tid. Er utviklingen midlertidig eller vil den vedvare? Tenk fremover, og se på hvordan økt investeringskraft, enten det skyldes positive koronaeffekter eller endring i etterspørselen, gir dere mulighet for å tenke nytt og utarbeide nye løsninger som kundene deres trenger - også i fremtiden.

 

Identifiser muligheter for bærekraftig utvikling

I 2020 er det essensielt for bedrifter å ha et bevisst forhold til bærekraft. Det oppleves kanskje som diffuse og svevende begreper, men kundene dine blir stadig mer opptatt av miljø og bærekraft. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine. Flere av FNs bærekraftsmål kan fungere som inspirasjon for aktuelle fokusområder i din handelsbedrift. Kan dere redusere eget plastforbruk og klimaavtrykk? Kan dere også tilby tjenester som vedlikeholder produktet dere selger, istedenfor at konsumentene må kjøpe nye varer igjen og igjen? Eller kan dere kanskje legge til rette for gjenvinning ved å gi kundene deres mulighet til å returnere brukte varer, slik at materialene kan gjenbrukes i produksjonen av nye produkter?

 

Gode og enkle netthandelsløsninger

Netthandel har vokst kraftig de seneste årene og vi ser en vridning fra handel i fysiske butikker til økt netthandel. Koronapandemien medfører naturlig  nok at vi kjøper enda flere varer på nett enn tidligere. I perioden vi nå går inn i, med både julehandel og Black Week, vil nettbasert handel trolig nå nye rekorder. Det er viktig at nettbutikkene er skalert for å takle denne veksten. Netthandeltrenden vil mest sannsynlig fortsette, også i årene som kommer. Gode, friksjonsfrie netthandelsløsninger vil derfor være avgjørende for å gi kundene dine en god kjøpsopplevelse. I mange tilfeller vil gode netthandelsløsninger i kombinasjon med fysiske butikker være oppskriften på suksess.  Kostnaden forbundet med å nå nye kunder er dessuten større enn kostnaden for mersalg blant eksisterende kunder. Et smart trekk kan derfor være å opprette en kundeklubb som bidrar til kundelojalitet.

 

Optimaliser varelageret og ERP systemet ditt

For å lykkes i handelsbransjen er det viktig å ha god flyt og logistikk på varelageret. Din bedrift bør derfor jobbe kontinuerlig med å redusere gjennomsnittlig liggetid på varelageret, spesielt på kapitalkrevende varer med lav omløpshastighet. Et stort varelager byr fort på likviditetsproblemer, noe mange handelsbedrifter fikk kjenne på i starten av koronapandemien. Ha et bevisst forhold til kostnaden som er forbundet med å ha en vare på lager, og gjør en vurdering av hvorvidt denne kostnaden er hensiktsmessig, kontra å redusere varelageret. Undersøk også om det er enkelte ledd i lagerhåndteringen som kan effektiviseres. Det er samtidig viktig å vurdere om ERP-systemet deres er tilpasset fremtidens handel. For handelsbedrifter som opplever økt omsetning som følge av koronapandemien, kan dette være riktig tidspunkt for å investere i fremtiden. 

BDOs handelsundersøkelse ble gjennomført denne høsten blant 100 finansdirektører i varehandelsbransjen. Se analysen på våre bransjesider for handel her.