Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Tid for å satse på forskning og utvikling

02. april 2020

Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |
Morten Andersen , Senior Manager, rådgivning |

 

De siste ukene har krevd omstilling og nytenkning i de fleste virksomheter, samtidig som det har blitt lansert flere tiltak rettet mot innovasjon og forskning og utvikling og enkelte eksisterende ordninger har blitt styrket. Dette kan derfor være tiden for å prioritere forsknings- og utviklingsarbeid i bedriften. Ordningen SkatteFUNN kan da være meget aktuell. 

Ledig kapasitet kan nå benyttes til innovasjon og utvikling. Virksomheten vil få deler av kostnadene knyttet til prosjektet finansiert gjennom offentlige tilskuddsordninger. Blir prosjektet vellykket vil det kunne styrke virksomhetens markedsposisjon og gi nye inntektsmuligheter. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt i verk tiltak og tilpasset sitt tjenestetilbud for å hjelpe norske bedrifter. 

 

Skattefunn  

SkatteFUNN er en insentivordning som skal stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Selskap som kvalifiserer for SkatteFUNN-ordningen får rett til et ekstra skattefradrag for en prosentvis andel av kostnadene knyttet til et FoU-prosjekt. Fra inntektsåret 2020 utgjør skattefunnfradraget 19 %.

Vilkårene er at prosjektet er godkjent av Forskningsrådet, at kostnadene er knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet og at revisor attesterer på prosjektregnskapet. Ordningen er gunstig ved at selskaper som ikke har skattepliktig inntekt eller har SkatteFUNN-fradrag som overstiger fastsatt skatt, får utbetalt (det overskytende) SkatteFUNN-fradraget som en skattefri refusjon.  

 

Hva kan man få støtte til? 

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når: 

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser 
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette 
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen 

 

Hvem kan søke? 

Alle bedrifter som er skattepliktige til Norge, kan søke. Ordningen gjelder for alle selskapsformer og næringer. Det er ingen begrensninger på omsetning eller antall ansatte. 

Bedriften velger selv tema og målsettinger for sitt innovasjonsarbeid, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset, og det må handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften. 

Ordningen forvaltes og administreres av Forskningsrådet og Skatteetaten. 

 

Hvordan få fradrag? 

For å kunne nyte godt av ordningen i 2020, må prosjektet være godkjent av Forskningsrådet. 

Det er viktig å huske på at skatteFUNN-fradraget ikke kommer automatisk, men må kreves. Kostnader knyttet til prosjektet skal attesteres av revisor og vedlegges skattemeldingen (RF1053). 

 

Benytt sjansen 

Skattefunn bidrar til finansiering av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forskningsrådet garanterer å behandle søknader som kommer inn før sommeren innen tre uker. Dermed vil man raskt få avklart om prosjektet kvalifiserer for skattefunnstøtte. Vi vil anbefale at virksomheten går igjennom sine utviklingsaktiviteter og vurderer om det kan ha et potensielt skattefunnprosjekt.  

 

Hva kan BDO bidra med?   

I BDO har vi over tid hatt fokus på skatteFUNN-ordningen. Vi har etablert et eget tverrfaglig team som har kompetanse på hele skatteFUNN-prosessen fra begynnelse til slutt. BDO har kan bistå med å utforme søknader, system for prosjektoppfølging og regnskap, revisjon/attestasjon. I tillegg har vi solid skattejuridisk kompetanse. 

  
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til skatteFUNN.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.