Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Utbetaling av feriepenger til ansatte som er permittert

02. juni 2020

Jenny Mette Høiby , Supervisor, regnskap |

 

Utbetaling av feriepenger til ansatte som er permitterte kan skape utfordringer for arbeidsgiver. Det finnes forskjellige måter å løse dette på, og vi forklarer tre alternative løsninger som arbeidsgiver kan velge å benytte.

Etter reglene i ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest 1 uke før ferien starter. Dette betyr at feriepengene utbetales etter hvert som feriedagene faktisk avvikles. Denne måten å utbetale feriepenger på kan være administrativt krevende for arbeidsgiver og mange velger derfor å følge praksisen med å utbetale feriepengene i sin helhet, eksempelvis i mai eller juni.  
 

Ansatte med fast månedslønn 

Formålet med feriepenger er å dekke lønnsbortfallet når ferie avvikles. Dette betyr at ansatte med fast månedslønn blir trukket i lønn for ferie. Dersom feriepengene utbetales etter hvert som ferien avvikles, kan trekket gjennomføres tilsvarende. Velger arbeidsgiver å utbetale alle feriepengene en gang i året, skal den ansatte trekkes for full ferie når feriepengene utbetales. 

 

Lovbestemt ferie  

Ved lovbestemt ferie trekkes den ansatte for 4 uker + 1 dag ferie 

 

Avtalefestet ferie 

Ved avtalefestet ferie trekkes den ansatte for 5 uker ferie 


Eksakt hvor mange feriedager den ansatte blir trukket for, avhenger av om virksomheten benytter lovbestemt ferie eller avtalefestet ferie, og om de følger arbeidsdagsprinsippet eller virkedagsprinsippet.  

  • Arbeidsdagsprinsippet tilsvarer 5 dagers uke (mandag – fredag) 
  • Virkedagsprinsippet tilsvarer 6 dager ukes (mandag - lørdag)  

 

Ansatte med timelønn 

For ansatte med timelønn utbetales feriepengene uten at det trekkes i lønn for feriedager, siden timelønnede ikke mottar lønn når de ikke er på jobb.  

 

Ansatte som er permittert når feriepengene skal utbetales 

Vanlig praksis er som nevnt at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i sin helhet i mai eller juni, og trekker den ansatte for full ferie samtidig. I disse dager opplever mange virksomheter å ha permitterte ansatte når feriepengene skal utbetales. Dersom en ansatte er helt eller delvis permittert betyr det at arbeidsgiver ikke har mulighet til å gjennomføre fult trekk i lønn for ferie. Hvordan kan dette løses?  
 
 
 
Arbeidsgiver har i utgangspunktet tre alternative løsninger å velge mellom: 

  1. Vente med å utbetale feriepengene til ferien faktisk avvikles og trekke for ferie samtidig – følge ferielovens hovedregel. Ved å velge denne løsningen vil ikke den ansatte få utbetalt feriepengene i sin helhet, da beløpet vil bli splittet og utbetalt etter hvert som ferien avvikles. Denne løsningen er helt i tråd med ferielovens hovedregel for utbetaling av feriepenger.  
  2. Inngå avtale med arbeidstaker om å utbetale feriepengene i sin helhet i juni og gjennomføre trekk for feriedagene i feriepengene. Den ansatte vil i utgangspunktet få utbetalt feriepengene i sin helhet, men siden trekk for ferie gjennomføres i feriepengene vil beløpet til utbetaling bli redusert. Det faktiske beløpet som blir trukket av feriepengene vil avhengig av permitteringsprosenten til den ansatte.  
  3. Utbetale feriepengene i sin helhet i juni og trekke for ferie av den lønn som utbetales av arbeidsgiver. Dersom den ansatte er 100% permittert utbetales det ikke lønn fra arbeidsgiver og den ansatte mottar kun dagpenger fra NAV. Det betyr at arbeidsgiver ikke har mulighet til å trekke den ansatte for ferie, og trekket må gjennomføres på et senere tidspunkt når permitteringsperioden er helt eller delvis opphevet.  

 

Hvilken løsning skal arbeidsgiver velge? 

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale må arbeidsgiver forholde seg til denne ved utbetaling av feriepengene. Dersom det ikke foreligger en tariffavtale, står arbeidsgiver friere til å velge hvilken løsning man ønsker å benytte ved utbetaling av feriepenger og gjennomføring av trekk i lønn for ferie.  

 

Alternativ 1 

Ved å utbetale feriepengene etter hvert som ferien avvikles, vil arbeidsgiver ha den beste oversikten over hvor mange dager det er trukket lønn for. I tillegg vil den ansatte være garantert å få utbetalt penger når ferien faktisk skal avvikles. Dette kan være en god trygghet for den ansatte.  

Samtidig er det forståelig at arbeidstakere som er helt eller delvis permittert har et større behov enn noen gang for å få utbetalt feriepengene i sin helhet, som de er vant til.  

 

Alternativ 2 

Vær oppmerksom på at ved å velge denne løsningen kreves det en skriftlig avtale med den ansatte, for lovlig å kunne trekke for ferie av feriepengene. Hvor mange prosent den ansatte er permittert vil avgjøre hvor mye lønn arbeidsgiver har å trekke i, og deretter hvor høyt beløp som må trekkes av feriepengene. Dersom den ansatte er 100% permittert vil en slik løsning medføre et svært redusert beløp til utbetaling, siden hele trekket må gjennomføres i feriepengene.  

 

Alternativ 3 

Ved hel eller delvis permittering vil ikke arbeidsgiver ha mulighet til å gjennomføre fult trekk i lønn for ferie. Dersom feriepengene likevel utbetales i sin helhet i juni vil dette medføre at den ansatte står igjen med et restbeløp som må trekkes på et senere tidspunkt. Når dette senere tidspunktet blir, vil avhenge av permitteringsgraden til den enkelte. Denne løsningen vil kreve at arbeidsgiver fører en god oversikt over den ansattes permitteringsgrad på tidspunktet for utbetaling av feriepengene og tilsvarende grad den ansatte er i jobb når ferien faktisk avvikles. Det den ansatte blir trukket i lønn, eksempelvis i juni, skal tilbakebetales på det tidspunktet ferien avvikles. Det kan være utfordrende for arbeidsgiver å holde den fullstendige oversikten over hva den ansatte skal ha i lønn de månedene ferie avvikles. Spesielt siden permitteringsgarden kan være endret fra det tidspunktet hvor utbetaling av feriepengene og trekk i lønn ble gjennomført, til tidspunktet for avvikling av ferie. 
 
Ved en slik løsning vil det i tillegg være svært viktig å minne den ansatte om at feriepengene skal dekke opp for lønn som holdes tilbake når ferien faktisk avvikles – ved å velge denne løsningen er det stor risiko for at feriepengene vil være brukt opp når tiden for ferie kommer.   

 

Avviklede feriedager i forkant av permitteringen 

Dersom virksomheten har ansatte som har avviklet ferie før permitteringsperioden startet, er det viktig å huske på at det skal trekkes i lønn for disse feriedagene. For å komme ajour med allerede avviklede feriedager sett opp mot feriepengene den ansatte har til gode, bør disse dagene avregnes ved første utbetaling av feriepengene. 
 

Har du spørsmål eller trenger du bistand? Ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor eller se våre lønnstjenester her.