Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Utvidet tiltakspakke for kultur, idrett og frivillig sektor

18. juni 2020

Jannicke Bø Karlsen, Senior revisormedarbeider |

Fredag 19. juni skal Stortinget behandle en utvidet kompensasjonsordning for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen. Her er en oversikt over hva som forventelig kommer av nye tiltak.

 

Ytterligere 1,5 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen opprettet opprinnelig to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter og andre deltakeravgifter, samt eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene. Det ble da satt av 300 millioner kroner til kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Vi har tidligere problematisert at en rekke virksomheter og samfunnsnyttige organisasjoner innenfor kultur, idrett og frivillig sektor faller utenfor regjeringens tiltakspakke lansert i april, les tidligere blogginnlegg om opprinnelige tiltakspakker og de som falt utenfor her.

Kompensasjonsordningene er nå foreslått utvidet med 1,5 milliarder kroner for å bidra til økt aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll. I tillegg er kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet foreslått forlenget til 31. august. Av de økte midlene er 650 millioner tilsiktet kompensasjonsordningen for kulturlivet, mens 850 millioner er tilsiktet ordningen for idrett og frivillighet. Det legges opp til løpende utbetalinger i begge ordningene for å sikre likviditet.

Av smittevernhensyn vil det fremdeles være publikumsbegrensninger og avstandsregler som vil medføre betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører, og derfor er det viktig at kompensasjonsordningene også omfatter planlagte arrangementer som gjennomføres med et begrenset antall publikum. Ordningen for frivillighets- og idrettsformål foreslås også utvidet til å dekke flere typer inntektstap, hvor målet er å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer. Videre legges det til rette for at flere virksomheter som ikke er erverv til formål og dermed ikke betaler skatt, likevel kan søke om kompensasjon.

Regjeringen foreslår også at den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft og gjelde for hele perioden det har vært et helt eller delvis arrangementsforbud, fra 12. mars til 15. juni 2020.

 

Tre nye ordninger for kulturlivet og norske kunstere

I tillegg til kompensasjonsordningene forslår regjeringen å sette av totalt 350 millioner til tre nye ordninger som skal bedre situasjonen for kulturlivet og for norske kunstnere:

  1. Museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner får ytterligere 200 millioner kroner i tilskudd. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. Tilskuddsmidlene fordeles med 120 millioner til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene.
  2. Musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere tildeles 100 millioner kroner for å legge til rette for at de kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.
  3. De tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich får til sammen 50 millioner kroner i tilskudd. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke kostnader knyttet til framskyndet vedlikehold, som følge av at de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai.

 

Totalt 3,8 milliarder i kompensasjon

Med den foreslåtte utvidelsen av kompensasjonsordningene og de tiltakene regjeringen har vedtatt siden koronakrisen inntraff, er det nå nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet.

 

Hva må du huske på når du skal søke?

En oversikt over de ulike tilskuddsordningene finner du her, inkludert de viktigste tingene du må huske på når du søker. BDO er tilgjengelig for å hjelpe deg i dette arbeidet.

Vi vil avslutningsvis presisere, i tillegg til å sikre god dokumentasjon knyttet til søknadsprosessen, er det viktig å etablerer gode interne rutiner for dokumentasjon og rapportering av faktiske inntektsbortfall og kostnader som er relatert til korona. Det vil gjøre det lettere å rapportere om det skulle komme tilsyn eller krav om kontroll i ettertid. Vi forventer at det kan komme tilsyn og etterkontroll i enkelte saker, og det er da viktig at alt er ryddig dokumentert og transparent. Å måtte konstruere en dokumentasjon i ettertid, er en dårlig løsning. Konsekvensene av å ikke kunne dokumentere godt nok, vil kunne være strenge økonomiske sanksjoner i tillegg til tap av tilskuddet.

BDO er tilgjengelig for å bistå i gjennomgangen av rutiner eller som en sparringspartner på utviklingen av gode rutiner og internkontroll. Ta kontakt med en av oss du har spørsmål, du finner også ditt lokale BDO-kontor her.

 

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.