1:
  • Eier og aksjonærforhold

Rigg virksomheten for nåtiden og for fremtiden

Organisering av virksomheten kan ha betydelig innvirkning på operasjonell drift, skatt- og avgiftsforhold, samt avkastning og formuesforhold for aksjonærene. 

Gjør du løpende vurderinger av formuesverdiene knyttet til eiendommene? Er kapitalstrukturen optimal slik at gjeld kan nyttes til å redusere formuesverdier? Har du kontroll på innbetalt skattemessig kapital og hva som kan eventuelt deles ut skattefritt? Er det planlagt grep for å være godt tilpasset ved en eventuell gjeninnføring av arveavgift?

Det er en rekke spørsmål du bør ha et klart forhold til, og våre rådgivere kan bistå deg enten du vil rigge deg for et generasjonsskifte, trenger bistand til korrekt behandling av skattemelding (både selskapsnivå og for privatpersoner). Har selskapet den mest optimale selskapsstruktureringen både med tanke på effektiv forretningsdrift og oppfølging og skattemessige forhold? Våre rådgivere har en helhetlig tilnærming til dette og vil gi deg gode råd for å være godt rigget for fremtiden.

Vi kan hjelpe deg uansett hvilken fase du er i. Se de ulike fasene her:

 

Illustrasjon av å kjøpe eiendom
Kjøpe eiendom
Utvikle eiendom
Selge eiendom
Utleie eiendom

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code