• Fornybar energi

Fornybar energi

Energibransjen står overfor store endringer og omstillingsbehov de kommende årene. Endringene vil drives av betydelige investeringsbehov, digitalisering, endringer i reguleringen og økte krav til effektivitet.

Elhub, leverandørsentrisk modell og selskapsmessig og funksjonelt skille vil innebære store organisatoriske endringer med konsekvenser for arbeidsprosesser, kompetanse og nødvendige ressurser. Samtidig vil digitalisering innebære omstillingsbehov knyttet til endret konkurransebilde, drift og vedlikeholdsprosesser, kundekommunikasjon, sikkerhet og beredskap, og merkevare. Koblet med vedvarende lave kraftpriser og offentlige eieres behov for forutsigbart utbytte, ser vi betydelige utfordringer for flere aktører.

BDOs spesialister har lang og variert erfaring med å bistå norske energiselskap, både som revisor og rådgiver. Dette gir oss en unik nærhet til våre kunder og deres lokale forhold. Våre fagressurser er samlet på tvers av våre kontorer for å løse dine behov på best mulig måte.

Vi har kompetanse og bistår våre energikunder på alle forretningsområder:

  • Vann- og vindkraft
  • Fjernvarme og småkraft
  • Nettvirksomhet
  • Fiber og telekommunikasjon

Se veileder for forebygging av økonomisk kriminalitet