• Optimal drift og lønnsomhet

Optimal drift og lønnsomhet

Veksten i sjømatnæringen har vært formidabel siden begynnelsen av 1990-tallet, innenfor både fiskeri, havbruk og leverandørindustri har en opplevd stor vekst i omsetning og eksport det siste tiåret. I 2021 har sjømateksporten skutt fart og ved utgangen av september var norsk sjømateksport hittil i 2021 på 82 milliarder. Til sammenligning var det på samme tidspunkt i rekordåret 2019 eksportert sjømat for 74 milliarder (tall fra Menon nr. 105/2021).

 

Realisere potensiale for lønnsom drift 

For mange selskaper har denne veksten kommet raskt, og mange strever i mange tilfeller med å få organisasjonen til å fungere optimalt. Spørsmål som da dukker opp for mange er: 

  • Hvordan sikre kontroll på kostnader og kostnadsdrivere? 
  • Hvilke produktmarginer opererer vi med i de ulike markedene? 
  • Hvordan kan vi øke effektiviteten og samtidig sikre riktig kvalitet?
  • Hva er gunstig organisering for vår virksomhet? 

Med den formidable veksten de siste tiårene har også mange virksomheter tatt på seg nye og større oppgaver, uten godt nok grunnlag for å sikre optimal lønnsomhet. Videre har mange bedrifter gjennomført oppkjøp for å vokse. Både ekspansjon, oppkjøp og fusjoner er risikofylte strategier som krever god styring og kontroll for å minimere risiko. Vi mener at gode strategiske valg ligger til grunn for god drift og lønnsomhet. 

 

Ta kontroll på lønnsomheten

  • Kompetanseheving for lønnsom vekst
  • God risikostyring 
  • Gode innkjøpsrutiner  

Proaktivitet og vurdering av fremtidige muligheter krever god kjennskap til bransjen. Utvikling av teknologi, produkter og prosesser er viktig med tanke på fremtidig lønnsomhet. De som lykkes med å ligge i forkant vil styrke egen konkurransekraft. 

Våre rådgivere har god kunnskap om bransjen, trendene, utfordringene og mulighetene. Vi bistår våre kunder med å utvikle og implementere strategier gjennom forbedringer i egen organisasjon, teknologiutvikling og gjennom strategiske oppkjøp. For å styrke lønnsomheten må du finne virksomhetens unike egenskaper og dyrke disse. Det handler om å finne ut hvordan din virksomhet kan skille seg fra konkurrentene.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.
 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code