1:
  • Forretningsjuss

Forretningsjuss

Våre forretningsjuridiske rådgivere har inngående kunnskap om de rettslige rammene i næringslivet som er helt avgjørende for utvikling og drift av en virksomhet. Manglende juridiske kunnskaper innen for eksempel kontraktsrett og/eller erstatningsrett kan føre til negative økonomiske konsekvenser og påvirke en virksomhets omdømme.  

I BDO Advokater har vi forretningsjuridiske tjenester som en del av vår kjernekompetanse og våre advokater og rådgivere dekker hele dette feltet; fra de komplekse juridisk vurderinger til praktisk gjennomføring og implementering. Vi er alltid helt oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre advokater og rådgivere har lang erfaring både fra advokatbransjen, skattemyndighetene og andre relevante aktører  

Vi bistår med:  

  • Kontrakts- og avtalerett 
  • Prosedyrer og tvister 
  • Personvern og GDPR 
  • Eiendomsrett 

 

Fast eiendom

Vår eiendomsgruppe bistår eiendomsutviklere og -forvaltere i alle faser av deres prosjekt.​Les mer

Kontrakts- og avtalerett

Kontraktsrett er en del av vår kjernekompetanseLes mer

Personvern og GDPR

Vi leverer et bredt spekter av tjenester på personvernområdet og hjelper virksomheter på alle stadier av arbeidet med etterlevelse av personvernregelverketLes mer

Prosedyre og tvister

I BDO Advokater har vi godkjent advokatmegler som kan bistå med å løse saker på en raskere og enklere måte enn gjennom rettsapparatetLes mer