1:

Anders Torkildsen Nytrøen, direktør i BDO Advokater, Oslo

Hva var det som fikk deg til å velge BDO Advokater?

Jeg visste at BDO hadde et sterkt fagmiljø, stort nettverk i Norge og verden og var et firma i vekst. Mulighetene til å jobbe med både store og små kunder gjennom løpende rådgivning og transaksjoner var attraktivt. I tillegg har BDO både en sporty, mangfoldig og familievennlig profil som var tiltrekkende. 

 

Hvordan er det å jobbe som advokat i BDO? 

Dynamikk, samarbeid og utfordringer preger hverdagen som advokat i BDO. Gjennomgående er BDO spesialister på skatt, avgift og selskapsrett, men vi har også særkompetanse innenfor blant annet arbeidsrett, generasjonsskifter og transaksjoner. Selv jobber jeg i hovedsak med skatt- og selskapsrett og transaksjoner, og kundene er både små og nye selskaper til større og etablerte internasjonale kunder. Endringer i skatteregler og endringer i økonomien og samfunnet påvirker kundene våre og dermed også vår arbeidshverdag, noe som er spennende og motiverende. Og ikke minst er det veldig mange hyggelige, flinke og flotte mennesker i BDO som gjør arbeidsplassen et godt sted å være.

 

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter har du i BDO?

Vi har advokatfullmektiger og advokater på flere erfaringsnivåer, og er opptatt av å bygge en organisasjon som tiltrekker seg og legger til rette for personlig og faglig utvikling. Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter gir trygge og motiverte ansatte som gir mer – for egen utvikling, BDO og kundene våre!

For egen del har BDO gitt meg mulighet til å videreutvikle meg i rollen som advokat og rådgiver. Jeg får også benyttet min ledererfaring og faglig spesialkompetanse i kundeprosjekter, som personalansvarlig og HR Manager og som faglige veileder for kolleger. Sammen med min leder er det laget en utviklingsplan fremover som gir meg mulighet for videre karriere- og utviklingsmuligheter i BDO. 

 

BDO Advokater samarbeider tett med rådgiverne og revisorene i BDO. Hvordan påvirker det din hverdag?

De beste rådene gis gjerne når man kan se muligheter og problemstillinger fra flere sider. Samarbeid med revisor og rådgivere gjør at vi kan tilby kunden en «hel pakke» levert av samkjørte team. Som advokat blir jeg utfordret og oppnår stadig ny kunnskap gjennom arbeid sammen med revisorer og rådgivere som øker min kompetanse og gjør at jeg kan gi enda bedre råd til våre kunder. 

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO Advokater til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

Det er ikke å så lett å begrense seg her, men jeg vil i hvert fall trekke frem:

  • Sterkt fagmiljø og dyktige advokater 
  • Utviklingsmuligheter – initiativ og selvstendighet heies frem!
  • Fleksibilitet - god balanse mellom jobb og fritid