• Jobbe hos BDO

Jobbe hos BDO

Hos oss vil du jobbe i et hurtig voksende kompetansemiljø der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet.

Du vil bli en del av verdens femte største revisjons-, regnskaps- og rådgivningsmiljø, som har satt oss som mål å skape Den Beste Kundeopplevelsen. Vi jobber mot de fleste bransjer i norsk nærings- og organisasjonsliv, og samarbeider på tvers av tjenesteområder og geografi.

Når du velger BDO, velger du å jobbe innenfor rammene av visjonen og de mål den gir. Visjonen stiller store krav til både organisasjonen og våre medarbeidere – til hver enkelts faglige og personlige kompetanse. Riktig og tilstrekkelig faglig kunnskap og ferdigheter - riktige holdninger og verdier, riktige personlige egenskaper og evner.

Vi har en kompetansemodell med definerte kompetanseområder som er kritiske for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Disse kompetanseområdene reflekterer en helhet – og sier noe om både faglig og personlig kompetanse. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling.

Vi ansetter medarbeidere med høyere utdanning og gode resultater fra en rekke ulike fagområder.  Faglig dyktighet, ambisjoner og at du er dedikert og liker utfordringer, er viktig. Men, for at vi skal etterleve vår visjon om å skape den beste kundeopplevelsen, er det like viktig at du liker mennesker minst like godt som tall, har glimt i øyet, forstår viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø og har gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper. Dette er kjennetegn på en BDO'er.