• Lokal kompetanse

Lokal kompetanse

Lokal kompetanse og nasjonalt samarbeid.

I Norge teller BDO omtrent 1500 ansatte fordelt på 70 kontorer over hele landet. I BDO mener vi at Den Beste Kundeopplevelsen kommer av vår evne til å forstå og sette oss inn i lokale forutsetninger og problemstillinger for våre kunder.

Samtidig samarbeider kontorene i BDO tett med hverandre, uavhengig av tjenesteområder og geografi. Slik tilbyr BDO en helhetlig tjeneste for sine kunder, via en nærhet til sine kunder innen de fleste bransjer i norsk nærings- og organisasjonsliv, sammen med en nasjonal base for kompetanse- og kunnskapsdeling.

Vårt bransjearbeid skaper målrettet tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og kundevalg, og vi har en tydelig og strukturert satsing mot definerte kundesegmenter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har sterk spisskompetanse innen ulike bransjer og tjenester, som lar oss jobbe grenseløst på tvers av kontor og forretningsområder.