Gro Hovde Fiksdahl, senior manager, Bærekraft

Hva fikk deg til å velge BDO?

Det som fikk meg til å velge BDO var det å få arbeide i et stort fagmiljø med ulike kompetanse. I tillegg det å også få bruke summen av min kompetanse som jeg har opparbeidet meg gjennom flere år og flere ulike stillinger i min karriere. Jeg ønsket også å være hos en arbeidsgiver hvor jeg kunne fortsette min karriereutvikling, noe jeg i stor grad opplever å gjøre, hver dag. 

 

Hvordan er det å jobbe med bærekraft og forretningsutvikling som rådgiver?

Jeg jobber både internt og eksternt med bærekraft. Internt som leder av den interne prosessen på bærekraftsstrategi, og eksternt med bærekraftstjenester mot de mange kundene våre, blant annet som leder av bærekraftig forretningsutvikling SMB. 

Hver dag er ulik, jeg møter nye mennesker - både internt i BDO og eksternt hos kundene. Mye av det jeg bruker arbeidsdagen min på, er nettopp samskaping med de menneskene jeg møter og leder. I tillegg er det å se sammenhengen mellom våre interne utviklingsprosesser og hva vi leverer i kundeaksen noe som både engasjerer og motiverer meg. Jeg drives av prosesser, og derfor gir varierte dager og oppgaver meg mye arbeidsglede.

 

BDO er et selskap som er opptatt at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

Jeg er heldig å få mange muligheter - både til å påvirke, lære og utvikle meg. Ved å engasjere meg i ulike tema og prosjekter, bli kjent med kollegaer på tvers av kontorer og ved å være nysgjerrig på det andre tjenesteområder gjør, har det kommet mange muligheter. Det å få komme med innspill og ideer, være kreativ og tørre å utfordre, opplever jeg blir anerkjent. Samtidig forventes det også handling, og klarer man å sjonglere dette, kan man lykkes. 

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

For meg er det mulighetene jeg får i BDO til å påvirke og engasjere meg, selvfølgelig kundene våre som hele tiden gjennom prosjekter utvikler oss, og kanskje det viktigste - menneskene i BDO som hver dag bidrar til å gjøre min og mine kollegaers arbeidshverdag bra!