Hvorfor BDO?

BDO er et av landets største rådgivnings- og revisjonsselskap, og teller omtrent 1700 ansatte fordelt på 70 kontorer over hele landet. Vi er del av et globalt BDO, med tilstedeværelse i over 160 land med mer enn 88 000 ansatte. 

Som en BDOer vil du jobbe i et hurtig voksende selskap, der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet. Med over 40.0000 store og små virksomheter som kunder har vi opparbeidet en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv. Hver dag går vi på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en samarbeidspartner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag.  

Hos oss får du påvirke, lære og utvikle deg. Fremfor alt blir du en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement og høy kompetanse.  

Vi har en kompetansemodell med definerte områder som er avgjørende for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Disse kompetanseområdene reflekterer en helhet – og sier noe om både faglig og personlig kompetanse. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling. 

Vi ansetter medarbeidere med høyere utdanning og gode resultater fra en rekke ulike fagområder. Faglig dyktighet, samt at du er dedikert og liker utfordringer er viktig. Men for at vi skal fortsette å vokse og være proaktive rådgivere, er det også viktig at du liker mennesker minst like godt som tall. Du har samtidig glimt i øyet, forstår viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø og har gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper. Dette er kjennetegn på en BDOer. 

 

 

Våre verdier

NÆR

Gjennom vår bedriftskultur skal vi være nær hverandre. På tvers av geografi, tjenesteområde og rolle skal vi motivere og berike hverandre. Vi skal være mennesker i utvikling. Vi skal også være tett på kundene våre med riktig kompetanse. Kundene skal oppleve at vi er tilgjengelige. De skal oppleve at vi er proaktive og at vi tar initiativ. Gode og langvarige kunderelasjoner skal være et av våre fremste kjennetegn.

 

ÅPEN

Åpenhet skal bidra til forbedring. Vi skal evne å tenke nytt og skape de gode løsningene. Ved å dele kunnskap, ta initiativ og finne nye løsninger skal vi sikre kontinuerlig forbedring. Kundene skal oppleve at vi er åpne og lydhøre. Vi skal ha fokus på deres behov og være løsningsorienterte. Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog mellom dedikerte medarbeidere og fornøyde kunder.

 

MODIG

Vi skal ha høy integritet som revisorer og rådgivere – også utover det faget vårt forutsetter. Det betyr at vi skal våge å utfordre når det trengs. Vi skal stille de riktige og viktige spørsmålene i jakten på å sikre og skape verdier for våre kunder. Vi står ikke stille, men søker alltid utvikling. Det betyr at vi må ha mot til å utfordre både kundene, markedet og oss selv. 

 

 

Vår kultur

Vi legger vekt på å sikre og skape verdier for våre kunder. Da trenger vi medarbeidere som er engasjerte og motiverte, med vilje og evne til å se hva som ligger bak tallene. 

Flere år på rad har vi havnet i toppen av Great Place to Work-undersøkelsen, og det er vi stolte av. Tett oppfølging, fokus på ledelse, medarbeiderskap og etterlevelse av verdiene våre; nær, åpen og modig, er med og utvikle oss. 

Vi samarbeider med Redd Barna og skilandslaget gjennom sponsorater og flere arrangementer. Dette fanger bredden av hva vi ønsker å være; samfunnsbevisste og ansvarsfulle, men også konkurranse - og prestasjonsorienterte. 

KJERSTI STEINLEIN ALSERUD
Leder, rekruttering
Mobil: 958 40 206
[email protected]

KINE TUCHEL
Erfaren rekruttering
Mobil: 988 03 296
[email protected]

KATINKA TEIGEN HELGEBY
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 951 44 811
[email protected]

HANNE BOGE
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 907 93 001
[email protected]