1:

Hvorfor BDO?

BDO er et av landets største rådgivnings- og revisjonsselskap, og teller omtrent 2000 ansatte fordelt på over 70 kontorer over hele landet. Vi er del av et globalt BDO, med tilstedeværelse i over 164 land med mer enn 111 000 ansatte. 

Som en BDOer vil du jobbe i et hurtig voksende selskap, der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet. Med over 40.000 store og små virksomheter som kunder har vi opparbeidet en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv. Hver dag går vi på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en samarbeidspartner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag.  

Hos oss får du påvirke, lære og utvikle deg. Fremfor alt blir du en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement og høy kompetanse.  

Vi har en kompetansemodell med definerte områder som er avgjørende for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Disse kompetanseområdene reflekterer en helhet – og sier noe om både faglig og personlig kompetanse. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling. 

Vi ansetter medarbeidere med høyere utdanning og gode resultater fra en rekke ulike fagområder. Faglig dyktighet, samt at du er dedikert og liker utfordringer er viktig. Men for at vi skal fortsette å vokse og være proaktive rådgivere, er det også viktig at du liker mennesker minst like godt som tall. Du har samtidig glimt i øyet, forstår viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø og har gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper. Dette er kjennetegn på en BDOer. 

 

 

Kultur, inkludering og mangfold

Vi legger vekt på å sikre og skape verdier for våre kunder. Da trenger vi medarbeidere som er engasjerte og motiverte, med vilje og evne til å se hva som ligger bak tallene. Tett oppfølging, fokus på ledelse, medarbeiderskap og etterlevelse av verdiene våre; nær, åpen og modig, er med og utvikle oss. 

I BDOs forretningsstrategi står det at «vi skal lykkes med inkludering og mangfold», og har dermed forpliktet oss til å jobbe målrettet og strukturert for å komme dit. Vi har også en egen strategi for inkludering og mangfold som går under navnet «Folk i BDO». Vårt mål er at alle i BDO, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, hudfarge, seksuell orientering, trosretning, politisk overbevisning og/eller fysiske og psykiske begrensninger eller utfordringer skal behandles rettferdig, ha de samme godene, de samme mulighetene og være inkludert og ivaretatt til enhver tid. En rettferdig behandling fordrer tilpasning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider og Partner sitt utgangspunkt og livssituasjon. Dette arbeidet er i tråd med BDOs fokus på bærekraft og å tenke bærekraft i alt vi gjør- både ut mot kunde og internt i organisasjonen. Du kan lese mer om bærekraft i BDO her.
 

 

 

Våre verdier

NÆR

Gjennom vår bedriftskultur skal vi være nær hverandre. På tvers av geografi, tjenesteområde og rolle skal vi motivere og berike hverandre. Vi skal være mennesker i utvikling. Vi skal også være tett på kundene våre med riktig kompetanse. Kundene skal oppleve at vi er tilgjengelige. De skal oppleve at vi er proaktive og at vi tar initiativ. Gode og langvarige kunderelasjoner skal være et av våre fremste kjennetegn.

 

ÅPEN

Åpenhet skal bidra til forbedring. Vi skal evne å tenke nytt og skape de gode løsningene. Ved å dele kunnskap, ta initiativ og finne nye løsninger skal vi sikre kontinuerlig forbedring. Kundene skal oppleve at vi er åpne og lydhøre. Vi skal ha fokus på deres behov og være løsningsorienterte. Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog mellom dedikerte medarbeidere og fornøyde kunder.

 

MODIG

Vi skal ha høy integritet som revisorer og rådgivere – også utover det faget vårt forutsetter. Det betyr at vi skal våge å utfordre når det trengs. Vi skal stille de riktige og viktige spørsmålene i jakten på å sikre og skape verdier for våre kunder. Vi står ikke stille, men søker alltid utvikling. Det betyr at vi må ha mot til å utfordre både kundene, markedet og oss selv. 

Kristin Høy Lian

Kristin Høy Lian

Leder, rekruttering

 

Kontakt

 

 

Kine Tuchel

Kine Tuchel

Rekruttering

 

Kontakt

 

Helene Maurset

Helene Maurset

Rekruttering

 

Kontakt

 

 
 
 
Marte Ryen

Marte Ryen

Rekruttering

 

Kontakt