1:

Ingvild Fasting, Senior Manager, Risk Advisory Services, Oslo

Hva fikk deg til å velge BDO?

Jeg søkte meg til BDO fordi jeg var interessert i fagområdet gransking. På intervju møtte jeg flere dyktige personer som virkelig brant for faget sitt, og som i tillegg hadde en skikkelig fin dynamikk og fin tone med hverandre. Et slikt sted ønsket jeg å fortsette karrieren min, og jeg takket derfor ja uten tvil da jeg fikk et tilbud fra BDO. 

 

Hvordan er det å jobbe med gransking i BDO? 

For de fleste konsulenter er det ingen dager som er like. Det gjelder også hos oss. Dagene mine består av mange ulike oppgaver, alt fra planlegging av prosjekter med kollegaer og kunde, informasjonsinnhenting gjennom dokumenter og intervjuer, rapportering av funn, og salgs- og markedsarbeid. Jeg liker spesielt godt fasen hvor vi analyserer funnene vi har gjort, og gjør vurderinger av hvilke funn det er mest verdifullt for kunden at vi utforsker videre og rapporterer på. 

Alle disse aktivitetene gjør vi stort sett i team sammensatt av mer og mindre erfarne kollegaer. Vi har stor respekt for hverandres kompetanse i RAS, og alles meninger er like mye verdt i et prosjekt. Det er inspirerende å se at dette er gjennomgående i alle teamene hos oss. 

 

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter har du i BDO? 

Jeg har hatt en åpen dialog med min personalansvarlig om min karriereutvikling siden jeg begynte i BDO. Det har vært en fin balanse mellom mine egne ønsker om utvikling og ledelsens oppfordringer til meg. Jeg har fått barn i perioden jeg har jobbet i BDO og har ikke opplevd at dette har satt begrensninger for meg, men heller at jeg sammen med ledelsen i RAS har tilrettelagt og tilpasset arbeidshverdagen for at det skal fungere best mulig for alle parter. 

 

BDO er et selskap som er opptatt at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

Jeg opplever at BDO er et selskap hvor alles meninger teller. Vi har forumer og beslutningsprosesser som sikrer at alle stillingsnivåer blir hørt. Vi har også mange svært gode personalansvarlige som tilrettelegger for læring og utvikling for den enkelte, i tillegg til felles kursopplegg og initiativ for alle ansatte. I BDO jobber vi stadig med å bli enda bedre på å gi og få tilbakemeldinger på arbeidet vi gjør. Vi er også opptatt av å ikke bare endre det som ikke fungerer optimalt, men også å fortsette med det vi gjør bra. Det synes jeg er en god holdning til utviklingsarbeid.  

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

  1. Et utrolig bra arbeidsmiljø med kollegaer som bryr seg om hverandre 
  2. Ledere som er tett på og tilrettelegger for den enkeltes behov og ønsker 
  3. Varierte prosjekter for virksomheter av alle typer og størrelser