1:

Katrine Riise Løvmo, Manager, Revisjon, Oslo

Hva fikk deg til å velge BDO?

Jeg har jobbet i BDO siden jeg var nyutdannet, og i forbindelse med jobbsøkingsprosessen under studiene fikk jeg tidlig inntrykk av at BDO hadde et uformelt miljø hvor det ikke var «spisse albuer». Fra andre hadde jeg også hørt mye om positivt om det sosiale arbeidsmiljøet og de gode personlige utviklingsmulighetene. Dette inntrykket har virkelig vist seg å stemme!

 

Hvordan er det å jobbe som revisor i BDO? 

Jeg jobber som manager i revisjon og trives veldig godt med det! Det er ingen dager som er like, og det gjør at arbeidsdagene er utfordrende og varierte. Dagene mine består av å lede revisjonsprosjektene som ligger i min kundeportefølje, herunder kommunikasjon ut mot kundene, prosjektstyring og planlegging, oppfølging av medarbeidere på de ulike teamene, bistå med avklaringer av faglige problemstillinger og selvfølgelig også noe ordinær revisjon og bistandsoppgaver i form av for eksempel omorganiseringer og kapitalendringer. I tillegg jobber jeg mye med utvikling og oppfølging av de medarbeiderne jeg har personalansvar for. For tiden er jeg også HR-manager i min avdeling, så jobber også ekstra mye med HR-relaterte oppgaver i samarbeid med de andre HR-managerne.

 

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter har du i BDO? 

I BDO har man alle muligheter til å utvikle seg og bygge den karrieren man ønsker seg. Alle ansatte har en utviklingsplan hvor man årlig setter seg mål både på kortere og lengre sikt, og jeg opplever at BDO legger til rette for at man skal kunne få den utviklingen man ønsker. Jeg har fått muligheter til å utvikle meg selv faglig gjennom å holde kurs både internt og eksternt, utvikle meg som leder gjennom å delta på ulike lederutviklingskurs og jobbe opp mot HR gjennom rollen som HR-manager. Mitt inntrykk er også at det er stort rom for å bytte avdeling hvis man ønsker nye utfordringer. 

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

  • Menneskene: Sikkert noe alle sier, men menneskene som jobber her gjør virkelig BDO til et godt sted å arbeide. Det er utrolig mange hyggelige folk som stiller opp for hverandre, og det er generelt en god stemning som gjør at det er gøy å gå på jobb.
  • Utviklingsmulighetene: Det at arbeidsoppgavene er så varierte og at man stadig kommer borti nye problemstillinger gjør at man lærer noe nytt hver eneste dag. 
  • Fleksibiliteten: Det forventes at man står på i de mest hektiske periodene i årsoppgjøret, men som småbarnsmor ser jeg store fordeler med både fleksibelt arbeidssted og arbeidstid og at man i stor grad styrer dagene sine selv. I tillegg er det absolutt en fordel med muligheter for lange sommerferier!