Lene Synnøve Mella, Manager, Revisjon, Asker & Bærum

Hva fikk deg til å velge BDO? 

Jeg synes det var spennende at vi var en utfordrer til de fire store revisjonsfirmaene. Samtidig som jeg tenkte at BDO var store, fremstod de annerledes og mer folkelig. Jeg hadde også noen jeg kjente fra jeg studerte i Trondheim som hadde begynt i BDO og de var veldig fornøyde. Mulighetene for karriereutvikling virket gode samtidig som jeg hadde hørt at arbeidsmiljøet var veldig bra.

 

Hvordan er det å jobbe som revisor i BDO?

Å jobbe som manager i revisjon er spennende, utfordrende, lærerikt og, ikke minst, gøy. Jeg har ansvar for gjennomføring av revisjonsprosjekter på kunder i ulike bransjer og av forskjellig størrelse, både på Asker & Bærum-kontoret hvor jeg hører til, men også på kunder ved hovedkontoret i Vika. Dette innebærer oppfølging av alt det praktiske i prosjektet, løpende faglig oppfølging av revisjonsteamet, jeg er hovedkontakt ut mot kunde og ikke minst ansvarlig for oppfølging av økonomien i prosjektene. Man får et stort nettverk, både internt og mot kunder. 

I tillegg har jeg bidratt på interne prosjekter i BDO, både på mitt lokale kontor i form av faglig kvalitetsheving internt, men også sentralt med f.eks. deltakelse i arbeidsgruppe ved implementering av nye støttesystemer.

Jeg har også personalansvar for medarbeidere og deltar i rekrutterings- og intervjuprosesser. 

Jeg synes at arbeidsdagen min er variert og at jeg får utviklet meg på ulike områder både faglig og personlig.

 

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter har du i BDO? 

Helt siden jeg startet i BDO har jeg følt at jeg har hatt gode karriere- og utviklingsmuligheter. Jeg føler at jeg har fått kunder og oppgaver som har bidratt positivt til min utvikling. Jeg har blitt vist tillit og fått mye ansvar samtidig som kollegaer og ledere rundt meg har støttet meg underveis. Fra jeg var nyansatt har jeg blitt utfordret på karrierevalg mtp fagområder, bransje, interne bidrag mv. Min personalansvarlige leder har støttet meg hele veien og gjort meg bevisst på mine valg og mine mål. Jeg har fått utvikle meg på de områdene jeg selv har vært motivert for, og har følt at min karriere og mitt potensiale har blitt godt ivaretatt. 

 

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å arbeide, hva ville det være?

Svært hjelpsomme og faglig dyktige kolleger, jeg får spennende og utfordrende oppgaver og det er veldig sosialt og gøy å jobbe i BDO.