Ole Kristian Grime, BDO Advokater, Oslo

Hvorfor søkte du jobb hos BDO?

Jeg søkte jobb hos BDO fordi jeg ønsket å jobbe med selskaps- og skatterett, og jeg visste at BDO Advokater hadde disse rettsområdene som sine kjerneområder. Samtidig virket det spennende å jobbe i et stort selskap med internasjonal tilknytning.

Jeg hadde også et inntrykk av at BDO var et selskap med en kultur og mennesker som passet meg godt. 

 

Hvordan har din første tid i BDO vært?

Jeg vil si min første tid i BDO har levert til over forventningene. Starten har vært bra på grunn av hyggelige og hjelpsomme kollegaer. Dette gjelder ikke bare i BDO Advokater, men i hele organisasjonen, noe jeg fikk erfare da jeg deltok på Camp BDO på Norefjell. Man lærer fort at det er noe annet å jobbe med jussen i det virkelige liv enn på universitetet, og jeg har satt pris på at det tidlig gis ansvar og mulighet for å følge opp klienter samtidig som man blir fulgt opp på en god måte av erfarne kollegaer. 

 

Hvordan er det å jobbe i BDO Advokater?

I BDO Advokater er det et veldig bra arbeidsmiljø hvor det er en lav terskel for å stille spørsmål og diskutere problemstillinger med kollegaer på alle nivåer. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, noe som krever at man opparbeider seg god kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor de rettsområdene man arbeider med. Fordi skatterett er et dynamisk og politisk rettsområde, stilles det også krav til at man stadig holder seg oppdatert på rettskildene og hva som skjer i samfunnet for øvrig.

Kombinasjonen av et godt arbeidsmiljø og et veldig bra faglig nivå gjør at jeg trives så godt.

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO?

I BDO legges en klar plan for utvikling av ansatte både gjennom egne utviklingsplaner og faste utviklingssamtaler med personligansvarlig på årlig, halvårlig og månedlig basis. Man har stor grad av frihet til å påvirke sin egen utvikling og man opplever stadig utvikling i det daglige ved at det gis grundige tilbakemeldinger på arbeid som utføres.  Utover dette gis det anledning til å delta på kurs både internt og eksternt, samt at det tilrettelegges for gjennomføring av advokatkurset og obligatoriske rettsaker som må gjennomføres før man får advokatbevillingen.  

 

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med å jobbe i BDO er å jobbe med svært hyggelige og kompetente mennesker på tvers av tjenesteområder, hvor man stadig blir utfordret og hvor det er lav terskel for å stille spørsmål og komme med innspill.