• Vår kultur

Vår kultur

Vi ser på oss selv som en utfordrer i markedet vi operer i. Det hjelper som en drivkraft i arbeidet vi gjør hver dag. Vi legger vekt på å sikre og skape verdier for våre kunder. Da trenger vi medarbeidere som er engasjerte og motiverte, med vilje og evne til å se hva som ligger bak tallene.

Flere år på rad har vi havnet i toppen av Great Place to Work-undersøkelsen, og det er vi stolte av. Tett oppfølging, fokus på ledelse, medarbeiderskap og etterlevelse av verdiene våre; nær, åpen og modig, er med og bringer oss mot målet.

Vi samarbeider med Redd Barna og skilandslaget gjennom sponsorater og flere arrangementer. Dette fanger bredden av hva vi ønsker å være; samfunnsbevisste og ansvarsfulle, men også konkurranseorienterte og prestasjonsorienterte.