• Advokat

Anette Walaker Hansen, Advokattjenester

Anette Walaker Hansen har nettopp fullført sitt første år som advokat i BDO Advokater. Les mer om hennes arbeidshverdag.

 

Hvorfor søkte du jobb hos BDO?
Jeg søkte meg hit fordi BDO driver med fagfelt jeg synes er spennende, som selskapsrett og skatterett, og jeg ønsket å jobbe i et større selskap med høy kompetanse og godt omdømme. I tillegg fikk jeg tidlig inntrykk av at BDO er et sted hvor det satses på godt arbeidsmiljø.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Den første tiden min i BDO har vært morsom og opplevelsesrik. I tillegg til at BDO har tilrettelagt for god faglig utvikling, har jeg blitt kjent med mange interessante mennesker, både gjennom arbeidshverdagen og ved at jeg har fått være med på flere sosiale arrangementer. For eksempel var vi rundt 500 BDO-ere på tur til Dubrovnik allerede den første uken jeg jobbet her, jeg har fått være med på BDO GO! i Beitostølen med hele BDO Norge, og jeg har vært i Hemsedal på vintertur med en mindre gruppe. Ikke minst må jeg nevne onboarding-programmet Camp BDO i Kitzbühel, hvor jeg sammen med 150 andre nyansatte fikk en god innføring i hva som rører seg i BDO – og det i utrolig flotte omgivelser. Alt dette har bidratt til at jeg har opparbeidet meg et stort nettverk på kort tid, noe jeg har hatt godt utbytte av.

Hvordan er det å jobbe i BDO Advokater?
Arbeidsdagene er varierte, utfordrende og spennende. Foreløpig har jeg arbeidet ganske bredt innenfor skatt- og selskapsrett, og jobber med alt fra omorganisering av konserner til enkeltstående skattespørsmål fra klienter og revisorer. I tillegg har jeg jobbet en del med granskingsavdelingen i BDO. I BDO Advokater opplever jeg å være en del av et faglig sterkt nettverk med mange engasjerte og vennlige mennesker som bryr seg om å levere gode tjenester.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? Hva ønsker du å gjøre?
I BDO har vi en utviklingsmodell som går ut på at man utarbeider sin egen utviklingsplan med kortsiktige og langsiktige mål, og man spesifiserer hvordan man vil jobbe for å nå disse målene. Utviklingen min blir tett fulgt opp av min personalansvarlig, som for øvrig også fungerer som en støttespiller og rådgiver som er god å ha som nyansatt. I advokatbransjen er det viktig å hele tiden holde seg faglig oppdatert, og kanskje særlig i skatteretten som er et spesielt dynamisk fagfelt. Dette blir det tilrettelagt for ved at arbeidsgiver sponser kurs i regi av for eksempel Advokatforeningen/JUS og IFA. Det holdes også en del kurs internt i BDO som er nyttige å få med seg, og det legges også opp til at man selv kan være med å holde kurs dersom man ønsker det. For min egen del tenker jeg at det vil bli aktuelt fremover. Foreløpig har jeg bidratt med å skrive fagartikler til BDO-bloggen og til BDO World Wide Tax News. Fremover ser jeg for meg at jeg skal jobbe for å få fullført de tre rettssakene som kreves for å få advokatbevilling, noe det tilrettelegges for at jeg skal kunne gjøre.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det må være kombinasjonen av å jobbe et sted hvor det er høy kompetanse, gode utviklingsmuligheter, og et veldig godt sosialt miljø. Jeg opplever å bli møtt med forståelse og respekt av alle kolleger, og at det samarbeides godt både internt blant advokatene og mellom tjenesteområdene i BDO. I tillegg er det meningsfullt å jobbe med folk som bryr seg om at klientene skal få det de betaler for. Til sammen utgjør alt dette mye av grunnen til at jeg har lyst til å bli værende her.