• Regnskap

Regnskap

Vibeke Jensen - Regnskap, Trondheim

Hvorfor søkte du jobb i BDO?
Jeg søkte jobb i BDO fordi jeg kjente noen som allerede jobbet som sa at miljøet var veldig bra. I tillegg ønsket jeg å jobbe i global og anerkjent bedrift. Jeg tenkte også at dette var en arbeidsplass hvor jeg kunne få mange spennende utfordringer, og ny kunnskap og kompetanse til å utvikle meg videre.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Jeg ble veldig godt tatt imot og har mange flinke ansatte rundt meg. Det hele startet med kurs på Camp BDO og to uker i Kitzbühel. Her ble vi utfordret hver dag og lærte utrolig mye, og ble kjent med de andre nyansatte som startet i BDO. Dagene på kontoret har vært lærerike, jeg blir utfordret på mange områder og fikk fort mine egne kunder. I tillegg har jeg fått tett og god oppfølgning fra fadderen min. Jeg har lært utrolig mye på kort tid!

Hvordan er det å jobbe som regnskapskonsulent?
Som regnskapskonsulent får man bryne seg på mange ulike oppgaver, både foran skjermen og ute hos kunde. Vi jobber i ulike team og samarbeider tett med ulike rådgivningsavdelinger. Jeg jobber mest med start-ups og vekstselskaper som holder på med mye interessant. Det er også veldig spennende å ta del i digitaliseringen og utviklingen som skjer innenfor regnskap, hvor for eksempel robotisering og automatisering forbedrer hverdagen vår. 

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO?
Regnskapsavdelingen i BDO blir bare større og større, og vi er et selskap som leder an i den nyeste utviklingen, som er positivt både for selskapet og min egen utvikling. For min egen del vil jeg fokusere på å bli utvikle meg faglig innen regnskap og å jobbe tettere på rådgivningsavdelingen og de ulike bransjene de retter seg mot. I BDO er det veldig opp til den enkelte å velge hva de vil gjøre, og det er gode rammer for at vi får utvikle oss i den retningen vi ønsker.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det beste med å jobbe i BDO er at man aldri blir utlært. Det er hele tiden noe nytt man kan sette seg inn i og utrolig gode muligheter internt i bedriften til å alltid strekke seg til å bli bedre og jobbe innenfor ulike områder. Avdelingene jobber på tvers av hverandre og det er et stort fokus på læring her. Det er også et godt og sporty miljø, med mye man kan være med på utenfor jobb, som flere turer og sosiale arrangement.
 

 

Even Berg Hjukse - Regnskap, Oslo

Hvorfor søkte du jobb hos BDO?
Jeg søkte meg til BDO fordi jeg har hørt mye bra om bedriften og Camp BDO, programmet de har for sine nyansatte. Jeg kjenner også flere som har jobbet i BDO tidligere, og de har skrytt veldig av arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene som finnes i BDO.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Den første tiden som fulltidsansatt startet med Camp BDO og to uker i Kitzbühel. Her er det lange kursdager med høyt tempo, men også mye moro. Man får en introduksjon til selskapet og alle tjenesteområdene, i tillegg til at man møter mange nyansatte og erfarne fra flere kontor. Jeg følges opp av fadderen min, som er fra kullet over meg, så vi kom fort på samme bølgelengde. Det tok ikke lang tid før jeg fikk egne ansvarsområder. Det er veldig gøy og lærerikt å bli kastet ut i det samtidig som jeg alltid har et sikkerhetsnett i fadderen min og de mer erfarne.

Hvordan er det å jobbe som regnskapskonsulent?
Arbeidshverdagen handler mye om utvikling, særlig de første månedene. Vi blir tidlig gitt ansvar og inkludert i kundearbeid. For eksempel har jeg og to andre nyansatte alt ansvaret selv på et stort kundeprosjekt. På regnskap er teamene delt inn etter bransjer, og vi får i stor grad påvirke hvilke typer kunder man ønsker å arbeide med. Ingen kunder er like, og det samme kan man også si om arbeidshverdagene.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO?
Regnskap er avdelingen i BDO med størst vekst, det er et dynamisk miljø med mange baller i luften, og ikke minst mange nyansatte. Jeg er på et team hvor jeg trives godt, men her er det åpent for å prøve andre team og bransjer om man vil lære mer om for eksempel eiendom eller rådgivning. Løpet mitt i BDO er med andre ord veldig hva jeg gjør det til selv. Det er gode rammer for utvikling, og jeg tar mine egne valg underveis.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det beste må være at det er et så ungt og dynamisk miljø. Det er veldig sosialt og alltid noe som skjer. Jeg merket veldig tidlig at BDO representerer et sporty miljø, og folk er glad i å finne på ting her. Det er mye turer, treninger og andre sosiale arrangement. Faglig er det god kultur for å hjelpe hverandre på tvers av team og avdelinger. Det er åpent for spørsmål og fokus på læring.