• Regnskap

Even Berg Hjukse, Regnskap

 

Hvorfor søkte du jobb hos BDO?
Jeg søkte meg til BDO fordi jeg har hørt mye bra om bedriften og Camp BDO, programmet de har for sine nyansatte. Jeg kjenner også flere som har jobbet i BDO tidligere, og de har skrytt veldig av arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene som finnes i BDO.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Den første tiden som fulltidsansatt startet med Camp BDO og to uker i Kitzbühel. Her er det lange kursdager med høyt tempo, men også mye moro. Man får en introduksjon til selskapet og alle tjenesteområdene, i tillegg til at man møter mange nyansatte og erfarne fra flere kontorer. Hverdagen tilbake på kontoret var kanskje litt mykere for meg enn for folk flest, siden jeg jobbet deltid her først. Den første perioden ble jeg fulgt opp tett av min egen fadder. Fadderen min er fra kullet over meg, vi kom fort på samme bølgelengde og forsto hverandre godt. Det tok ikke lang tid før jeg fikk egne arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det er veldig gøy og lærerikt å «bli kastet ut i det» samtidig som jeg alltid har et sikkerhetsnett i fadderen min og de mer erfarne.

Hvordan er det å jobbe i regnskap?
Arbeidshverdagen handler mye om utvikling, særlig de første månedene. Det er mye «learning by doing», sammen med noe kursing. Vi blir tidlig gitt ansvar og inkludert i kundearbeid. For eksempel jobber jeg og to andre nyansatte på et stort kundeprosjekt hvor vi har alt ansvaret selv. På regnskap er teamene delt inn etter bransjer. Vi får i stor grad påvirke hvilke typer kunder man ønsker å arbeide med. Jeg som har finansbakgrunn har interessert meg for verdipapirforetak og kapitalforvaltning, og får jobbe med selskaper som driver med akkurat dette. Selv om man til en viss grad får spesialisere seg, er det varierte dager og arbeidsoppgaver. Ingen kunder er like, og det samme kan man også si om arbeidshverdagene.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? Hva ønsker du å gjøre?
Regnskap er den avdelingen i BDO med størst vekst, det er et dynamisk miljø med mange baller i luften, og ikke minst mange nyansatte. Personlig ønsker jeg å fokusere på å bli flinkere i regnskap, tilegne meg erfaring og ikke minst bli faglig dyktig. Jeg er på et team hvor jeg trives godt, men her er det åpent for å prøve andre team og bransjer om man vil lære mer om for eksempel eiendom eller rådgivning. Løpet mitt i BDO er med andre ord veldig hva jeg gjør det til selv. Det er gode rammer for utvikling, men jeg tar mine egne valg underveis.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det beste må være at det er et så ungt og dynamisk miljø. Det er veldig sosialt og alltid noe som skjer. Jeg merket veldig tidlig at BDO representerer et sporty miljø, og folk er glad i aktiviteter her. Det er mye turer, treninger og andre sosiale arrangement. Faglig er det god kultur for å hjelpe hverandre på tvers av team og avdelinger. Det er åpent for spørsmål og fokus på læring.