• Risk Advisory Services

Risk Advisory Services

Hele spekteret av risikorelatert rådgivning

I Risk Advisory Services (RAS) jobber vi på tvers av mange fagdisipliner. Flere av våre rådgivere er spesialister innen ett fagområde og jobber i hovedsak med dette. Det er imidlertid et flertall som arbeider på tvers av ulike fagområder. Vi er avhengige av tverrfaglighet og mangfold i teamene for å kunne levere Norges beste risikotjenester, og for å kunne hjelpe våre kunder med å nå deres mål. 

 

Slik jobber vi

Vi jobber med store, små- og mellomstore bedrifter, både i privat og offentlig sektor. For å møte våre kunders ulike behov jobber vi i team med ressurser med ulik faglig bakgrunn. Vi liker å lære av hverandre, er nysgjerrige og stiller spørsmål i møte med nye problemstillinger. 

Rådgiverne i RAS har blant annet utdanning innen: 

 • økonomi (siviløkonom og MRR),
 • samfunnssikkerhet,
 • informasjonssikkerhet, informatikk, cybersikkerhet,
 • statsvitenskap,
 • politifaglig utdanning, og
 • juridisk utdanning. 

 

Tjenester innen Risk Advisory Services

I RAS hjelper vi kunder med en rekke ulike problemstillinger knyttet til håndtering av risiko, både proaktivt og reaktivt.

Vårt fokus er hele tiden å utvikle våre tjenester for å møte våre kunders behov.

Vi leverer tjenester innen blant annet:

 • sikkerhet og beredskap
 • informasjonssikkerhet
 • personvern
 • forebygging og compliance
 • Forensics Technology Services og digitale verktøy
 • gransking og hendelseshåndtering

Som nyansatt i RAS blir du del av et av landets ledende fagmiljøer innen risikorelaterte tjenester. Du vil jobbe sammen med hyggelige kolleger som samarbeider tett og er til enhver tid tilgjengelige for å hjelpe hverandre.

Avdelingen for Risk Advisory Services er lokalisert i Oslo, men våre kunder finner du over hele landet.