1:
  • Samfunns- og forretningsutvikling

Samfunns- og forretningsutvikling

Tverrfaglig og helhetlig rådgivning

BDOs avdeling for samfunns- og forretningsutvikling (SFU) jobber i tverrfaglige team for å gi gode råd til kundene. Vi jobber mye med små- og mellomstore bedrifter, aktører innen bank og finans og ulike nivåer i offentlig sektor. 

 

Slik jobber vi

Kundene har ulike og unike behov. Derfor setter vi sammen team med tverrfaglig bakgrunn, som økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, revisjon, statsvitenskap, organisasjonsutvikling, endringsledelse, politisk økonomi og bærekraft. De som jobber hos oss synes det er spennende å jobbe på tvers og lære av hverandre. 

 

Tjenester innen samfunns- og forretningsutvikling

Vi hjelper kundene med å forbedre sin virksomhet gjennom alt fra kartlegging, analyser og vurderinger, til praktisk implementering av tiltak som fører til en bedre og enklere arbeidshverdag. 

Vi legger vekt på å kjenne og forstå kundenes marked og den enkelte kundens behov, slik at vi kan hjelpe med å ta gode valg for å utvikle virksomheten. 

Vi leverer tjenester innen blant annet: 

  • forretningsutvikling 
  • risiko og kontroll
  • CFO-støtte
  • internrevisjon 
  • organisasjonsevalueringer 
  • omstillings- og utviklingsprosjekter 
  • utredninger og analyser
  • effektstudier og samfunnsanalyser

Bærekraftig utvikling er førende for hvordan BDO driver sin virksomhet, og for tjenestene vi tilbyr. For å hjelpe kundene med å konkrete strategier og tiltak, tilbyr vi tjenester for kompetanseheving, strategi, og rapportering knyttet til bærekraft, samt tjenester for i hjelpe med bærekraft i bank, samfunnsliv, arbeidsliv og miljøstyring. 

I SFU kan du jobbe med hyggelige og jordnære kollegaer som dekker et bredt fagspekter. Vi drar på hverandres styrker for å hjelpe kundene med å jobbe bedre, ta gode valg, utvikle virksomheten og skape verdier. 

Avdelingen for samfunns- og forretningsutvikling er lokalisert i Oslo.